Maskiner börjar e-handla

Helgdagar avskaffas. Nätter och dagar flyter samman. När Therese Reuterswärd, nordisk e-handelschef på Nespresso, beskriver framtida kunders krav på leverans finns det inga heliga kor.

Ingen tillbakablick utan en framtidsspaning. När Postnord presenterade e-barometern för 2014 tillfrågades en expertpanel om konsumentbeteenden på fem års sikt. Therese Reuterswärd, nordisk e-handelschef på Nespresso, var visionär.

"Då pratar apparater och prylar direkt med leverantörerna. När Internet of things når konsumentmarknaden kommer en kaffemaskin eller en dammsugare att kunna registrera  förbrukning och själv beställa påfyllning – oavsett tid på dygnet. Det handlar om 'always on e-handel'."

LÄS MER: e-barometern

Och det ställer stora krav på anpassning av tekniska system och logistik.

"Annandag jul och andra helgdagar blir, ur det här perspektivet, oviktiga. De måste byggas bort. Det finns inga lediga dagar."

Vidare, resonerade Therese Reuterswärd, ökar kraven nu snabbt på leveransflexibilitet av beställda varor.

"Jag kryssar i alternativet att jag vill ha kapslarna levererade till mitt hem. Men några minuter innan de ska komma ändrar jag mig. Eftersom jag ändå är ute på stan plockar jag upp min mobilapp och korrigerar beställningen till att jag vill plocka upp kapslarna på utlämningsstället."

Mattias Pihlström från konsultföretaget Brightstep uppskattade Therese Reuterswärds visioner, men antog en försiktigare hållning.

"Tyvärr tror jag inte det här är verklighet om fem år, den här typen av komplexa förändringar tar tid."

Däremot var de överens om vilka konsumenter företagen bör fokusera mer på om fem år.

"De som redan är våra kunder! Vi måste belöna dem som är trogna, ta reda på vad de uppskattar och hur vi kan återgälda deras lojalitet", säger Therese Reuterswärd.

Orsaken är det faktum att befintliga kunders berättelser, inte minst i sociala medier, blir allt viktigare ur marknadsföringsperspektiv.

"När kunden har gjort sitt köp, packar upp produkten och berättar för sina vänner. Den typen av marknadsföring kommer på riktigt att ersätta massmarknadsföring. Därför behöver företagen inrätta Community Acceleration Teams som får fart på berättandet", säger Therese Reuterswärd.

Om e-barometern:
Postnord följer i samarbete med Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsument- och en företagsundersökning.

Information till e-barometern för fjärde kvartalet 2014 samlandes in via intervjuer med 332 företag med försäljning över internet under januari 2015. Konsumentundersökningen genomfördes mellan den 7-14 januari 2015 med 1066 privatpersoner i ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning mellan 18-79 år med hjälp av TNS SIFOs webbpanel.

Senast uppdaterad: 2017-01-13 11:05