Med stadigt grepp om logistiken

Grene levererar reservdelar till lantbruksmaskiner, där leveranstider och orderstopp är kritiska moment. Logistikchefen lägger mycket kraft på att hitta lösningar som gör att kunderna ska få sitt gods snabbare. Leveranser över natten är en viktig del av lösningen.

Strukturomvandlingen inom lantbruket innebär att det köps färre maskiner, som i stället används desto mer för att hålla nere kostnaderna. Ett längre maskinstillestånd är förödande och varje timme tröskan står stilla under skörden är dyrbar. För grossisten Grene är snabba leveranser av reservdelar till kunderna avgörande.

"Eftermarknaden blir ett allt viktigare konkurrensmedel och snabba reservdelsleveranser har stor betydelse för försäljningen av nya maskiner", säger Bo Lennartsson på KL Maskin AB i Kvänum, som är kund till Grene.

Grene levererar reservdelar och tillbehör till återförsäljare av lantbruks, entreprenad- och skogsmaskiner över hela Sverige från lagret i Eslöv. Centrallagret finns på Jylland och mycket skickas direkt därifrån till svenska kunder.

En viktig del av Grenes logistiklösning är InNight-leveranser från Postnord.

"Postnord Logistics är en pålitlig partner och den här tjänsten har garantitider som ger betydligt bättre leveranssäkerhet, jämfört med standardtjänster. Kunderna är väldigt nöjda och det har blivit ett lyft för oss", säger Grenes logistikchef Anders Magnusson.

Härnäst väntar två stora logistikutmaningar. Den ena är att förlänga orderstoppet på eftermiddagen, den andra är att korta leveranstiderna till kunderna norr om Stockholm.

"Det vi kommer att arbeta hårt med under våren är att ta ned ledtiderna för godsleveranserna och helst också sänka leveranskostnaderna", berättar Anders Magnusson.

Grenes säljchef Gillis Land betonar att leveranstiderna är ett av företagets viktigaste konkurrensmedel, i synnerhet med tanke på att vissa tillverkare säljer sina originalreservdelar genom Grene.

"Servicen på eftermarknaden är oerhört viktig för deras kunder och eftersom vi blir deras ansikte utåt ställer de väldigt höga krav på att våra logistiklösningar både är snabba och säkra."

---

Grenes InNight-flöde

  • Orderstoppet i Eslöv är klockan 15.00. Varje kund har en sorteringskod och godset dela upp i olika burar, beroende på vart det ska.
  • På danska centrallagret görs samma sak och en expressbil lämnar Skjern klockan 13.30 och kör det svenska godset till Malmö.
  • En bil kommer klockan 17.00 och hämtar upp godset i Eslöv och kör det till Toftanäs terminal i Malmö.
  • Godset från Sverige och Danmark plockas ihop på terminalen och delas upp efter sina sorteringskoder. Därefter körs det till distributionsterminalerna.
  • På distributionsterminalerna skannas ordern och går med bil ut till kunden.
  • Chauffören lämnar godset direkt i slutkundens lager, eller på ett sätt man kommit överens om. Oftast har chauffören nyckel, kod eller tagg för att ta sig in i byggnaden och ställa godset på plats man kommit överens om.
  • När kunden, ofta en återförsäljare av lantbruksmaskiner, kommer på morgonen finns reservdelen på plats och kan monteras omgående
Senast uppdaterad: 2016-02-02 08:46