Forskare: "Mobilen inget hot"

Varför ser den fysiska handeln så ofta e-handeln som fiende? Den digitala tekniken är inte ett hot utan en ny medarbetare i butiken, konstaterar forskaren Malin Sundström.

I Postnords e-barometer framgår det att nästan 8 procent av de som har handlat i butik någon gång också har plockat upp mobilen i samband med köpet. Det är också betydligt vanligare att konsumenter använder internet för att göra research inför köp i fysisk butik än tvärtom.
 
Många aktörer inom retail pratar om vikten av att inte hålla isär e-handel och fysisk handel, men avslöjar i nästa mening att de ändå ser e-handel som en egen avdelning. Det menar Malin Sundström som är ekonomie doktor och handelsforskare på Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) i Borås.

"Kampen står inte mellan e-handel och fysisk handel. Vi måste sluta se det som något hotfullt när en konsument kommer in i en fysisk butik och tar upp sin mobiltelefon. Att konsumenten är ständigt uppkopplad innebär också en rad möjligheter."

Malin Sundström tar den brittiska detaljhandelskedjan John Lewis som exempel på hur en traditionell aktör har vänt den digitala tekniken till sin fördel.

"John Lewis jobbar väldigt medvetet och konsekvent med att påminna offlinekunden om att denne också kan handla online. Dels genom QR-koder i moderna format som ser till att kunden direkt kan besöka webben, men också med skyltar som berättar om produkter som saknas på hyllan men finns att beställa i den digitala butiken."

Lika långt som John Lewis har ingen svensk butik kommit ännu, menar Malin Sundström. Vissa aktörer har utrustat sina butiker med surfplattor, men det är en bit kvar till dess att de integreras på ett naturligt sätt i verksamheten.

"Man har inte förstått att det här är nya medarbetare som man måste prata med. Ofta betraktar man paddan eller datorn som något som sköter sig själv och ser inte vilket sökstöd tekniken kan vara och vilket mervärde det kan ge konsumenterna."

Vad får den digitala handelns utveckling för konsekvenser för framtidens köpbeteende?

"Upplevelsen och det personliga mötet är den fysiska handelns stora tillgång. På nätet kan vi än så länge inte stimulera alla sinnen, som doft och känsel. I framtiden kommer den fysiska handeln att drivas av en helt ny logik. Tidigare har läget varit superviktigt. Snart kommer erbjudande och upplevelse att ha lika stor betydelse. Själva transaktionen, den kan konsumenten göra mycket lättare på nätet", säger Malin Sundström.

Senast uppdaterad: 2015-08-13 13:37