Nätmat exploderar – har ökat 35 procent

Matförsäljningen på nätet ökar. Tillväxten det tredje kvartalet var 35 procent. "Vi tror att minst 10 procent av dagligvaruhandeln kommer att handlas på nätet om fem-tio år", säger Staffan Mörndal, styrelseledamot i Mathem.

2009 var livsmedelsförsäljningens omsättning på nätet i Sverige 600 miljoner kronor. 2014 omsatte matbranschen på nätet 3 miljarder kronor – och det bara fortsätter att öka. PostNords rapport E-barometern Q3 visade att tillväxten tredje kvartalet var 35 procent.

Förklaringen till utvecklingen är enkel.

"Jag tror helt enkelt att Mathem och andra som säljer mat på nätet har fått en allt bättre tjänst och numera även har priser som kan konkurrera med fysiska butiker. Därtill har det blivit något av en snackis och bra samtalsämne när man träffar andra samtidigt som man har svårt att missa alla bilar som snurrar runt med Mathem-märkning", säger Staffan Mörndal på Verdane Capital och styrelseledamot i Mathem.

Det är fortfarande en bit kvar till andra populära branscher, som kläder och byggvaror, men med den utveckling som matbranschen har visat så kan den vara på väg att komma i kapp.

"Vi tror att minst 10 procent av dagligvaruhandeln kommer handlas på nätet om fem-tio år. Det är i linje med vad som i dag handlas i många andra branscher. I andra länder, som England, är penetrationen redan cirka 5 procent och växer fortfarande med cirka 20 procent om året", säger Staffan Mörndal.

I Sverige står näthandeln för 1 procent av den totala försäljningen av livsmedel. I Danmark är motsvarande siffra 1,5 procent, i Norge knappt 1 procent och i Finland bara 0,5 procent.

Den stora ökningen inom vårt lands gränser står lösplock för. Utvecklingen Q3 var 46 procent. För färdiga middagslösningar, som till exempel Linas matkasse, var ökningen 22 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014.

Att handla mat på nätet har inte varit självklart för många. En stor fördel de flesta branscher har på nätet är att de kan hålla lägre priser. De kan rationalisera sin verksamhet. I matbranschen är det svårare att hitta de vinsterna. Att plocka varor i kassar och leverera hem till dörren är resurskrävande. I en traditionell butik är det kunden som plockar och själv tar med sig maten hem.

Samtidigt som näthandlarna nu kan konkurrera prismässigt så hittar fler och fler fördelarna med att klicka hem sina livsmedel. Men det finns förstås utmaningar kvar.

"Den största utmaningen är att ändra människors vanor. Många har numera testat att handla på nätet och många handlar åtminstone ibland på nätet, men det är först när det blir en rutin och man handlar ett par gånger i veckan som man får ut den fulla tidsvinsten. När man får in vanan kan man handla hela familjens mat för flera dagar på bara några minuter. Beteendeförändringen är det största hindret alltså", säger Staffan Mörndal.

Enligt D-food Index Q3, en rapport från Svensk Digital Handel, så är det främst kvinnor mellan 30 och 49 år som handlar livsmedel på nätet.

Senast uppdaterad: 2015-12-17 10:00