Ny satsning på äldres hälsa

Sveriges äldre blir allt friskare och nu får de hjälp att med ny teknik ta ett steg till i rätt riktning.

En ny studie, Senior 3000, som drivs av Telia ska undersöka om digital teknik kan inspirera äldre till bättre hälsa. Postnord ska som samarbetspartner till Telia se till att 3.000 svenskar från 65 år och uppåt får sina hem utrustade med sensorer som läser av hur mycket de rör sig när de är hemma.

Postnords medarbetare ska hjälpa deltagarna att komma igång och projektet är ett led i Postnords satsning på att erbjuda mer än leverans från dörr till dörr. Tjänsteområdet kallas Servicelogistik.

Att det handlar om hälsa är något som Martin Persson, Postnords projektledare för Senior 3000, ser som positivt både i ett nutids- och framtidsperspektiv.

"Fler och fler äldre behöver vård i hemmet i form av exempelvis mat och medicinsk utrustning. Detta är en del av hemsjukvård som är och kommer att vara intressant för oss rent logistiskt", säger Martin Persson.

Martin Persson ser projektet som ett första test av möjligheten att komplettera brevbärartjänsten med utökad service.

"Dels behöver vi se hur det fungerar för brevbärarna att i sitt dagliga arbete utföra denna service, och vi måste även ta hänsyn till hur deltagarna reagerar på att en brevbärare hjälper dem."
 
Åsa Szerzenski är försäljningschef för Postnord Servicelogistik i Sverige och säger:
 
"Vem som helst kan transportera från A till B. Vi vill kunna erbjuda ett extra värde före, under eller efter leveransen", säger hon.

Senast uppdaterad: 2015-08-14 10:41