Ny trend kräver nya lösningar

1978 startade Carl-L Eriksson ett enmansföretag som sålde fototillbehör. I dag är Tura Scandinavia generalagent inom hemelektronik med 100 anställda och omsätter drygt 600 miljoner kronor per år. Automatiserat plock och pack ger en effektiv logistiklösning.

På knappt 40 år har Tura Scandinavia vuxit från ett litet enmansföretag till att bli en ledande nordisk generalagent och distributör av tillbehör inom ljud, bild, data, foto, video och mobiltelefoni.
 
"I och med att hemelektronik har blivit en stor del av vardagen har det varit en marknad för oss att växa i. Från att ha fokuserat på fotobranschen och så småningom radio/TV har vi vuxit till att även bli en leverantör av tillbehör inom mobiltelefoni, vitvaror och multimedia", säger vd Stefan Eriksson.

Men tillväxten har också gjort att Tura har ställts inför utmaningar när det gäller att ta hand om alla beställningar. År 2006 fattades beslutet att flytta lagerlokalen till Nässjö och investera i effektivisering av lagerhållning, packning och distribution. Lagret i Nässjö är på 16.000 kvadratmeter vilket möjliggör helt andra lösningar än det gamla lagret på 3.000 kvadratmeter.
 
"Vi var i ett läge då vi var tvungna att bestämma om vi skulle sköta logistiken själva och bli riktigt duktiga på det eller att låta någon annan göra det. Valet föll på att göra det själva."
 
Under 2011 gjordes en större investering i en plockautomat från KNAPP. Med den kan en person plocka uppemot 400 orderrader per timme. Ett jobb som det tidigare krävdes 15 personer för att utföra. I dag hanteras 70 procent av alla orderrader av KNAPP-automaten.
 
Den totala investeringen i plockautomaten låg på närmare 24 miljoner kronor. En investering som, beroende på hur man räknar, hämtades hem på mindre än tre år.  
 
Investeringen gjordes framför allt för att svara mot trenden inom e-handel med allt fler små beställningar som ofta ska skickas direkt hem till slutkonsumenten.
 
"Om vi inte hade gjort den här typen av investering och blivit bättre på logistiken hade vi haft väldigt liten chans att lyckas i framtiden", konstaterar Stefan.

Jörgen Olsson på Postnord kommenterar Tura Scandinavias utveckling:
 
"Som jag uppfattar det så kommer deras drivkraft från förändrade krav på marknaden. Det blir allt mindre kvantiteter per order. Med mer automatiserade system har man möjlighet att vara flexibel och kan bland annat snabbt öka kapaciteten utan att det blir för stora kostnader eller påverkar personalen."
 
Fler och mindre ordrar ställer också krav på flexibilitet hos Postnord, som sista ledet i kedjan:
 
"Vi måste alla anpassa oss till snabbare och större antal leveranser. I slutänden handlar det om att tillsammans hålla vad vi lovar till slutkund."

Senast uppdaterad: 2015-08-13 15:59