Outsourcing vinnande strategi för Cloetta

Godistillverkaren Cloettas förvärv av konkurrenten Leaf innebar en logistisk utmaning. Lösningen blev tredjepartslogistik, TPL, från Postnord, som i dag distribuerar godis till hela Skandinavien från Helsingborg.

Syftet med Cloettas köp av konkurrenten Leaf år 2011 var att bli en större spelare på den skandinaviska godismarknaden. Leaf hade redan tidigare valt att lägga ut sin logistik i en tredjepartslösning från Postnord, vilket passade Cloettas planer på en konsolidering av lagerverksamheten.

År 2012 togs första steget när det som tidigare var Leafs norska lager flyttades till Helsingborg. Nu försörjs hela Skandinavien från ett enda lager och Daniel Nyd, logistikchef i Skandinavien för Cloetta, konstaterar att outsourcingen var ett klokt beslut.

"Det finns alltid risker med service och kvalitet när man överlåter logistiken till en annan part. Men samarbetet har fungerat mycket bra och bland annat resulterat i mervärden till våra kunder", säger han.

Daniel Nyd, som tidigare arbetade på Leaf, medger att en outsourcing av hela logistiken innebar ett stort steg att ta:

"Vi på Leaf gjorde en genomgripande analys kring vår framtida logistik. Det fanns många frågor att ta ställning till. Skulle vi ha ett lager i varje land eller ett stort centrallager? Det första vi kom fram till var att centralisera lagret för hela Skandinavien."

Men skulle det göras i egen regi, eller skulle de våga ta steget och göra det via en TPL-aktör? Det sistnämnda övervägdes, men var långt ifrån självklart.

"Förändringen fick absolut inte ha negativ inverkan på våra kunder, alltså att kvaliteten och ledtider försämrades."

Men analysen visade också på många fördelar med en TPL-aktör. Utöver att investeringsbehovet försvann, fanns det också en betydligt större flexibilitet i upplägget. Det skulle inte minst underlätta säsongsvariationerna, framförallt i samband med topparna inför jul, påsk och halloween.

"Där har en TPL-aktör betydligt enklare att bemanningsmässigt anpassa sig efter de svängningar vi har i vår försäljning. Vi såg även en större transparens i logistikkostnaderna med en TPL-aktör."

Leafs analys visade att Öresundsregionen var det mest strategiska läget för hela Skandinavien. Här fanns god tillgång på logistisk kompetens och här fanns flera logistikaktörer.

LÄS MER: Om hur den unika logistiklösningen blev ett vinnande koncept

Outsourcingen har gjort logistikhanteringen enklare när Cloetta utökar sitt produktsortiment. Merparten av lösgodiset kommer in från fabrikerna i Ljungsbro utanför Linköping och Levice i Slovakien. I Helsingborg plockas och packas det om av Postnords personal.

"De gör godiset klart för leverans direkt ut till butik och det är exempel på ett mervärde som skapats i vårt samarbete", berättar Daniel Nyd.

Håkan Lindberg vid Postnord berättar att man har hundra personer som enbart packar displayer utifrån kortare dags- eller veckoprognoser, och då är flexibilitet oerhört viktig.

"Att hantera tre länders godismarknad med korta ledtider är en utmaning då vi en normal utleveransdag har 1.000-1.500 pallar."

FAKTA OM CLOETTA:

- 1862 startade de tre schweiziska bröderna Bernard, Christofer och Nutin Cloëtta tillverkning av choklad och konfektyr i Köpenhamn.
- 1873 startade bröderna Cloëtta Sveriges första chokladfabrik i Malmö.
- 1921 myntas den klassiska reklamfrasen ”Tag det rätta – tag Cloetta”.
- Företaget har ledande marknadspositioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Italien.
- Företaget har sammanlagt 2.500 anställda i 13 länder.
- Produktion sker vid elva fabriker i sex länder.
- Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
- Bland Cloettas produkter märks varumärken som Läkerol, Malaco, Ahlgrens bilar, Kexchoklad, Polly, Center, Juleskum, Plopp, Sportlunch, Powerbreak och Nutisal.

Senast uppdaterad: 2015-06-03 13:45