Så ersattes en miljard engångsemballage

Med godspallar och varulådor som kan återanvändas sparar dagligvarubranschen både pengar och miljö. "Nästa steg är intelligenta returlådor som med hjälp av sensorer ger spårbarhet och koll på hela varuflödet", säger Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem och ny jurymedlem i PostNord Logistics Award.

Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem.

Livsmedel som frukt, grönsaker, ost, förpackat kött och charkprodukter har traditionellt levererats till butik i engångsemballage av wellpapp. Detta innebär mycket jobb med att riva upp kartonger och sedan packa ihop dem till hanterbart skick för sophämtning.

”Våra lådor av plast är bara att plocka ur, stapla i varandra och skicka tillbaka. Det sparar tid och innebär bättre arbetsmiljö i butikerna”, säger Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem AB och ny medlem i juryn för PostNord Logistics Award, vars fjortonde omgång avgörs i februari 2016.

Under åren har ett branschgemensamt retursystem baserat på lådor och pallar av plast byggts upp, för att effektivisera och miljöanpassa hela varuflödet från producent till butik. Svenska Retursystems livscykelanalys visar att användandet av returlådor innebär 44 procent mindre koldioxidutsläpp än engångsemballage av wellpapp.

”Både lådor och pallar är anpassade för automatiserad varuhantering, och utformade i standardmått för att bidra till maximal fyllnadsgrad i alla transporter. Den hållbara konstruktionen gör dessutom att fler varor kommer fram hela och fräscha, vilket leder till minskat matsvinn”, säger Anna Elgh.

Hon berättar att de nyligen inlett samarbete med några äggleverantörer, som nöjt konstaterat att antalet krossade ägg minskat med 75 procent sedan förpackningarna började transporteras i returlådor istället för engångsemballage.

Svenska Retursystem, som bildades 1997 och ägs av Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel, jobbar också aktivt för att minimera svinnet av själva returenheterna. Trasiga pallar och lådor repareras. Normalt används returlådor hundratals gånger innan de är uttjänta. Därefter mals de ned och plasten återvinns i produktion av nya lådor till retursystemet.

Sedan starten för drygt 15 år sedan har returlådorna ersatt runt en miljard engångsemballage. I dag är över 1.000 av dagligvaruhandelns aktörer med i systemet, och varje dag levereras runt en halv miljon nytvättade pallar och lådor till olika livsmedelsproducenter som fyller dem med varor för vidare transport till butik. Nästa steg i utvecklingen är enligt Anna Elgh att utrusta returlådorna med sensorer för att göra dem spårbara.

”Den nya tekniken ger stora möjligheter att få ännu bättre koll på varuflödet, genom att exempelvis se till att kylkedjor inte bryts, vilket är viktigt för att garantera hållbarheten på mat. På så sätt kan vi minska svinnet ytterligare och undvika att lådor kommer på avvägar utanför retursystemet”, förklarar Anna Elgh, som deltar på mässan Scanpack i Göteborg 20–23 oktober, där Svenska Retursystem visar upp produkter och berättar om sitt miljöarbete.

I korthet:
Svenska Retursystem har 130 anställda, omsätter en halv miljard kronor per år och finns på fem orter i landet.

Senast uppdaterad: 2017-02-13 13:20