Satsar ännu mer på tåg

Clas Ohlsons nordiska expansion har gått via järnvägen. Och nu är planen att föra över ännu mer gods på tåg, berättar transportchefen.

Efter en mödosam strapats uppför ett oräkneligt antal branta trappsteg befinner vi oss äntligen på taket. Utsikten härifrån är magnifik och vi bara måste beundra den en stund.

"Vi är nu 43 meter upp. En mil norrut ligger Leksand och Siljan och där borta har vi vårt huvudkontor", pekar och visar Clas Ohlsons transportchef Peter Bergestål, inte utan viss stolthet i rösten.

Detta är navet i hela Clas Ohlsons nordiska logistik. Hit kommer all import, mestadels från Asien, och härifrån körs sedan samtliga varor ut till butikerna – och returer tillbaka igen. Här passerar dagligen hundratals fordon och en bit bort i byn inkommer ständiga tågtransporter med importerat gods.

Distributionen bygger på ett så kallat hub-system, där alla varuleveranser ut till de nordiska butikerna först körs till strategiskt utplacerade hubar (terminaler), där sedan godset sorteras och packas om under natten för vidare färd till respektive butik följande morgon. Där möter butikspersonal upp och tar emot varorna – och skickar samtidigt med returkartonger och annat returmaterial med vändande bil.

"På så vis slipper vi ju köra dubbel trafik, med ständigt tomma fordon i vardera riktning, vilket förstås ger stora förtjänster", framhåller Peter Bergestål entusiastiskt. 

En av de främsta förtjänsterna är den miljömässiga, vilket också är ytterligare ett skäl till att inte bara samarbetet med en leverantör är avgörande – utan också att det är just PostNord

"Vi delar samma grundläggande värderingar och har tillsammans hittat lösningar som gynnar miljön på olika sätt. Som det här med tågtransporterna i Norge."

Från och med i vintras sker alla Clas Ohlsons godstransporter inom Norge med järnväg, det i särklass mest miljövänliga transportalternativet. Detta har sparat företaget drygt 30 procent i minskning av koldioxid i den norska trafiken.

"Det fungerar fantastiskt bra! Så nu är målsättningen att gå över till mer tågtransporter även i övriga nordiska länder framöver", avslöjar Peter Bergestål.

Fast en bra bit på väg har man redan kommit även i Sverige, då allt importerat gods som anlöper Göteborgs hamn därefter går med tåg till Insjön sedan åtta år. 

"Miljö och hållbarhet är otroligt viktigt! Den aktör som inte visar att man arbetar aktivt med detta kommer att åka av", säger Peter Bergestål.

Därför finns minskade koldioxidutsläpp i fordonstrafiken och all tänkbar återvinning av artiklarna i lagerlokalerna med som självklarheter även i Clas Ohlsons fortsatta miljöarbete. Det blir så klart en utmaning när företaget nu är på väg att expandera ytterligare mot den europeiska marknaden.

Senast uppdaterad: 2016-01-21 16:30