Skördetid för trädgårdsfirma

När Willab Garden ville nå en specifik målgrupp valde de att prioritera direktreklam i stället för tidningsannonser. "Den har längre livstid, sparas ofta, går att målgruppsanpassa och är lätt att mäta."

Ute är inne hos Eric Cardell, Willab Garden

Willab Garden säljer uterum och växthus till privatpersoner i hela Norden, både i fysiska butiker och via e-handel. Efter flera år av tidningsannonsering valde företaget i samarbete med Postnord att satsa på målgruppsbaserad ODR, oadresserad direktreklam.

"I stället för att skjuta brett som vi gjort tidigare med annonser i tidningar, ville vi nå ut till en mer specifik målgrupp som tagits fram genom kundanalys", säger Eric Cardell, marknads- och försäljningschef.

LÄS MER: Om hur du kan nå en specifik målgrupp genom fördjupad kundanalys

Postnords analys syftade till att identifiera företagets mest köpstarka kundgrupper. Resultatet blev ett antal genomförda och planerade kampanjer i Danmark, Norge och Sverige.

I Sverige riktades kampanjerna dels till villaägare i hela landet, dels till hushåll i närheten av Willab Gardens två fysiska butiker i Bromma och Båstad för att dra besökare dit.

"I analysen har vi tittat på faktorer som inkomst, intressen, köpmönster och boendeform. Reklamen, som består av erbjudanden knutna till Willabs katalog, har sedan delats ut i områden där deras bästa kunder bor. Syftet har varit att även grannarna till dessa befintliga kunder ska få upp intresset för företagets produkter", säger Katarina Evander på Postnord.

Responsen på de utskick som hittills gjorts har varit bra.

"Vi är övertygade om att utskicken har gjort det lättare för oss att nå fram till de kundgrupper som är särskilt viktiga för oss. Vi sparar dessutom pengar på att skicka ODR istället för adresserad direktreklam, men vi bibehåller effekten", konstaterar Eric Cardell.

LÄS MER: Om hemligheten bakom en av de mest effektiva reklamkanalerna

Det här var första gången som Willab Garden använde sig av oadresserad direktreklam och inte ADR, adresserad direktreklam:

"Jämfört med tidningsannonser finns flera tydliga fördelar med oadresserad direktreklam. Den har längre livstid, sparas ofta, går att målgruppsanpassa och är lätt att mäta", säger Katarina Evander.

Senast uppdaterad: 2015-04-16 16:18