Släng inte ut direktreklamen

Digital reklam kan inte ersätta tryckt. Kombinera kanalerna för att nå maximal effekt, uppmanar forskare vid Sifo.

I ett alltmer digitalt medieklimat har tryckt direktreklam fortfarande en viktig roll att spela i marknadsföringsmixen, förklarar Peter Callius, marknadsföringsforskare vid TNS Sifo.

"Den upplevs som personlig och kan innehålla uppmaningar utan att vara påträngande, till skillnad från många andra kanaler. Reklam i teve och andra medier som konsumeras passivt har man ingen kontroll över och den upplevs som mer påträngande."

De allra flesta svenskar tar hand om sin post varje dag och 75 procent går igenom sin direktreklam, enligt Postnords rapport ”DR-monitorn 2014”. I den framgår också att de som sätter av tid för att gå igenom reklamen är mer positiva till den och sparar den längre. En majoritet av de svarande kan tänka sig att få fler reklamerbjudanden i postlådan än de får i dag.   

Peter Callius är förvånad över graden av positiv inställning till att ta emot tryckt direktreklam.

"Det är fascinerande att inställningen till en klassisk analog leverans fortfarande är väldigt positiv, även i en post-analog värld."

Vilka lärdomar ska man dra som marknadsförare?

"Att analoga kanaler inte kommer att försvinna trots att vi går mot ett mer digitalt medieklimat. Däremot finns det stora synergieffekter för DR tillsammans med andra medier. De konsumenter som ser samma budskap i fler kanaler är betydligt mer benägna till köp."
 
Medan direktreklam i brevlådan inte upplevs som påträngande gäller det omvända för personligt riktad reklam i digitala medier, konstaterar Peter Callius:

"Sms- och e-postreklam upplevs som påträngande eftersom den blandas med mer personliga meddelanden från vänner och anhöriga. Och så fort reklam upplevs som påträngande slår vi på våra mentala brandväggar och filtrerar bort den."

Postnords undersökning visar också att tryckt direktreklam fungerar som dörröppnare och vägvisare till digitala plattformar som hemsidor och sociala medier.

"Vi ser i dag mer och mer att vägen till köp går via direktreklam till informationsinhämtning och köp på webben. Kunden får bestämma själv när och hur läsning och köp ska ske. Tendensen att vilja bestämma själv blir allt starkare och den traditionella direktreklamen blir ett viktigt verktyg på köpresan", säger Lina Forsström, chef Affärsanalys vid Postnord.

Direktreklamens effekter i korthet:

  • 82 procent har någon gång köpt något i butik till följd av ett DR-utskick.
  • 33 procent handlar i butik minst en gång i månaden till följd av DR-utskick.
  • 54 procent handlar på nätet minst någon gång per år till följd av ett DR-utskick.
  • 21 procent läser DR för att det är kul, inspirerande eller överraskande.
  • 41 procent kan tänka sig att få fler rabattkuponger.
  • 26 procent vill ha fler varuprover.

Källa: Postnords rapport ”DR-monitorn 2014”

Senast uppdaterad: 2015-02-19 15:57