Sommaren är kort men drycken kall

Nu närmar sig högsäsongen för Nordic Cooling Solutions som levererar varumärkesprofilerade kylar och frysar till hela den skandinaviska marknaden. "Snabba leveranser i rätt tid till rätt plats är avgörande för vår växande verksamhet."

Sedan starten för sju år sedan har företaget Nordic Cooling Solutions (NCS) vuxit från noll till en årlig omsättning på runt 60 miljoner kronor. Lagret på Järnvägsgatan i Köping omfattar idag 2.500 kvadratmeter, och här står normalt mellan 3.000 och 5.000 kylskåp redo att skeppas ut.
 
Kunderna består av namnkunniga internationella och lokala bryggerier, livsmedelstillverkare, tobaksbolag och mejerier – allt från Carlsberg och Coca Cola till Vitamin Well, Mondelez International och Arla Foods – men det är till kundernas kunder som leveransen av kylar sker.
 
"Vi förser kylarna och frysarna med den varumärkesprofilering kunden önskar för att få bättre exponering i butiker och restauranger under en längre tid. Men det kan också handla om kampanjstyrda engångsprojekt under hård tidspress, exempelvis vid lansering av nya produkter eller uthyrning vid events och festivaler av olika slag då kylarna bara används så länge evenemanget pågår och sedan forslas vidare till en ny plats", förklarar Mikael Fyrpihl, vd för NCS.

På sommaren är efterfrågan extra stor från kunderna som vill få ut sina produkter till såväl etablerade barer och butiker som tillfälliga uteserveringar och försäljningsställen i anslutning till sporttävlingar, konserter, lokala marknader eller liknande.

"60 procent av vår försäljning sker under sommarhalvåret. Då är det extra viktigt med en trygg logistiklösning, vilket vi får genom vårt avtal med Postnord. De är lyhörda för våra behov och anpassar leveranserna efter de volymer vi måste få ut på avtalad tid", säger Mikael Fyrpihl.
 
Under högsäsong innebär det att Postnord har två fasta avhämtningar per dag från NCS:s lager i Köping – en lastbil vid lunchtid och en lite senare på eftermiddagen som vardera kör ut upp till 100 kylskåp till slutkunderna runt om i landet.
 
En mindre del av leveranserna går också på export, framför allt till våra nordiska grannländer, men slutdestinationen beror på var kundföretaget vill ha sin kyllösning levererad och installerad.

"Vi jobbar bara med starka varumärken, vilket gör att vi växer med kunderna och följer dem in på nya geografiska marknader. Vårt nyligen påbörjade samarbete med Coca-Cola innebär till exempel att vi börjat leverera även till Storbritannien", säger Mikael Fyrpihl och påpekar att Postnord står för den flexibilitet NCS behöver i tillväxtfasen:
 
"De leveranssäkra transporterna blir våra förlängda armar ute på fältet", konstaterar han.

Senast uppdaterad: 2015-08-13 16:16