Spikrakt upp för e-bygghandel

Den svenska e-handeln fortsätter öka i rask takt. Köp på nätet ökade med 16 procent under tredje kvartalet 2015, enligt nya rapporten E-barometern Q3 2015. Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta över 50 miljarder kronor det här året.

Arne Andersson.

Drygt vart femte köp av sällanköpsvaror i Sverige sker nu via internet och av dessa sker nästan en fjärdedel från utländska webbutiker. Detta visar E-barometern Q3 2015, som släpps i dag. E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

Starkast tillväxt när det gäller e-handel under tredje kvartalet 2015 visade bygghandeln som ökade med 39 procent jämfört med Q3 2014. Även sportvaror och livsmedel visade en mycket starkt tillväxt och ökade med 36 respektive 35 procent.

Också Böcker/media är inne i en bra trend och visade en tillväxt på nio procent, vilket är den kraftigaste tillväxttakten för ett enskilt kvartal sedan branschen började särredovisas 2011.

Samtidigt som e-handeln visar tvåsiffriga tillväxttal ökade detaljhandeln i sin helhet med 5,1 procent under kvartalet. Håller årets utveckling i sig är detaljhandeln tillbaka på tillväxtnivåer som sågs före finanskrisen.

Av E-barometern framgår att svenskarna planerar att handla julklappar för 20,5 miljarder kronor i år, vilket är två miljarder kronor mer än vad de angav för ett år sedan. 26,3 procent av köpen beräknas ske via internet, vilket är nästan två procentenheter mer än för ett år sedan.

”Det finns goda förutsättningar för en god jul i allmänhet och en god e-handelsjul i synnerhet. Det är naturligtvis positivt för svenska detaljhandelsföretag, men att fler köp sker online innebär samtidigt en utmaning med ökad konkurrens från utländska webbutiker. Andelen sällanköpsvaror som svenskar e-handlar från utlandet ökar nu igen, 23 procent av värdet av alla e-handelsköp skedde under tredje kvartalet från utländska sajter”, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Men det är inte bara själva köpen som gör att julhandeln blir allt mer digital. Var fjärde konsument gjorde research på internet inför sitt senaste köp av en sällanköpsvara i en fysisk butik. Mobiltelefonen blir också ett allt viktigare verktyg i inköpsprocessen även när det gäller köp i fysiska butiker. Två av tre konsumenter har under tredje kvartalet använt sin mobil på något sätt när det handlat varor.

”Konsumenternas shoppingvanor blir allt mer digitala och deras beteende förändras just nu i snabbare takt än vad många företag hinner med. En av de främsta konkurrensfördelarna för svenska detaljhandelsföretag gentemot de stora internationella e-handelsaktörerna är att de även har fysiska butiker. Här måste svenska företag bli ännu bättre på att i snabbare takt skapa sömlösa shoppingupplevelser”, säger Arne Andersson.

En nyhet i E-barometern för tredje kvartalet är att 3 000 konsumenter fått svara på frågan om från vilken typ av butik som de genomförde sitt senaste köp av en sällanköpsvara. Av svaren framgår att 78 procent av köpen skedde i en fysisk butik och 22 procent i en webbutik. Tre procent av alla köp skedde i en webbutik från mobiltelefon och två procent från en surfplatta. Av de konsumenter som e-handlat varor med sin mobiltelefon har 29 procent handlat kläder/skor, 27 procent böcker/media och 18 procent skönhet/hälsa, inkluderat apoteksvaror.

Senast uppdaterad: 2015-12-29 12:02