Vägen som laddar bilen

Två tredjedelar av Sveriges lastbilstransporter kan ske på elvägar år 2030. Först ut är Postnords godstrafik mellan Rosersberg och Arlanda.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030, vilket skulle minska utsläppen väsentligt.
 
Elvägar där fordonen laddas under körning kan bli verklighet inom ett par år och redan nu förbereds en teststräcka mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde, där Postnord har ett stort logistikcenter. Projektet leds av ett konsortium med bland andra NCC och Postnord, och delfinansieras av Trafikverket.

"I stor skala kan detta påverka både vår miljöbelastning och våra kostnader. Jag tror det finns en oerhörd potential i att rulla ut detta i stor skala även om ett förverkligande ligger ganska långt fram i tiden. Vi ligger i framkant av utvecklingen", säger Postnords miljöchef i Sverige, Mårten Sjölin.
 
Sträckan mellan Arlanda och Rosersberg är cirka en mil lång. Två kilometer av vägsträckan kommer att förses med en elskena som ger den specialbyggda lastbil som kommer att köra Postnords gods tillräckligt med kraft för att köra resten av sträckan på det inbyggda batteriet.

Redan i dag har Postnord Sverige cirka 3.500 eldrivna fordon som rullar på Sveriges vägar, och ytterligare omkring 200 är beställda. Det innebär att Postnord har Sveriges klart största elfordonsflotta. Men tekniken har däremot inte prövats inom tyngre nyttotrafik av flera skäl, berättar Mårten Sjölin.
 
"Problemet med att använda eldrivna fordon inom godstransporter är att de batterier som krävs för att driva tunga fordon blir så stora att lastkapaciteten minskar avsevärt. Dessutom är ofta inte räckvidden på en el-lastbil tillräcklig i dag."
 
Den nya elvägen ska vara klar inom två år och om försöket faller väl ut tror Mårten Sjölin att tekniken kan komma att spela en stor roll för Postnords transporter i framtiden.

"Elvägar har flera fördelar. De minskar koldioxidutsläppen, kan enkelt integreras i befintligt vägsystem och är dessutom samhällsekonomiskt försvarbara."
 
Att välja en teknik med elskena i vägbanan och inte luftledningar gör att fler kan utnyttja den, tillägger han:
 
"Fördelen med konduktiv laddning från marken är att det fungerar både för små och stora fordon. Det går snabbare att bygga och är billigare än luftledningar."

Fakta
 
* Projektet är del av Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling av elvägar. Av från början elva projekt är elvägen vid Arlanda ett av två som nu ges ytterligare finansiellt stöd. 
 
* Tekniken som utvecklats de senaste fem åren bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Elvägen mellan Rosersberg och Arlanda, som blir två kilometer lång, är en viktig länk för att visa hur miljösmart distribution kan utformas. 
 
* Sträckan kommer att trafikeras av bland annat Postnords lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg. 
 
* Projektet stöds av NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi, Airport city Stockholm (samägt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad AB), KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och Postnord.
 

Senast uppdaterad: 2015-08-14 10:17