Vi e-handlar så in i Norden

Vi nordbor e-handlade varor för 141,3 miljarder kronor under 2014. Svenskarna stod för knappt 40 procent, men per capita är det norrmännen som handlar mest på nätet. Det framgår av PostNords årsrapport E-handeln i Norden 2015.

E-handeln med varor växer med ungefär 15 procent per år i Norden och under 2014 e-handlade de nordiska konsumenterna varor för 141,3 miljarder svenska kronor. Per capita handlar norrmännen mest varor på nätet per år, i genomsnitt för 9.465 kronor under 2014, följt av Sverige (7.680 kr), Danmark (7.033 kr) och Finland (5.438 kr).
 
Det finns en hel del likheter mellan hur konsumenterna agerar i de olika länderna, men även skillnader. I Danmark kräver man till exempel betydligt snabbare leveranser än i de övriga länderna och nästan alla konsumenter föredrar att betala sina köp med konto- eller kreditkort.
 
I Sverige är det betydligt vanligare att konsumenterna först gör research i fysiska butiker innan de handlar varor på internet, det vill säga ägnar sig åt showrooming. Men även det omvända, som kallas webrooming, är betydligt vanligare i Sverige än i övriga länder.
 
"Rapporten visar att svensk detaljhandel har kommit längre i digitaliseringen än våra grannländer, svenska företag är generellt betydligt bättre på att få ihop de fysiska och digitala butikerna än vad man är i övriga Norden. Vi svenskar handlar också gärna från inhemska webbutiker samtidigt som svenska webbutiker är populära även bland övriga nordbor", säger Postnords e-handelsexpert Arne Andersson.

BESTÄLL: E-handeln i Norden årsrapport 2015 

De norska konsumenterna handlar för högst belopp från utländska webbutiker. Per individ e-handlade norrmännen varor från utlandet för drygt 3.000 kronor och ofta sker det från Sverige. Tio procent av alla norrmän handlar någon gång varje kvartal från svenska webbutiker.
 
"Norge är helt klart svenska webbutikers viktigaste exportmarknad och potentialen är stor för att öka denna export. Som regel är utbudet bredare i svenska nätbutiker jämfört med norska och dessutom är priserna ofta lägre. Norrmännen har ofta erfarenhet av att handla från fysiska butiker i Sverige, vilket gör att kunskapen om svenska butiker generellt är hög. Detta bör vi kunna dra ännu mer nytta av i Sverige", säger Arne Andersson.
 
Av rapporten framgår även att konsumenterna i Finland inte är lika aktiva inom e-handel vilket framförallt beror på att det inhemska utbudet är begränsat. När det gäller e-handel från utländska sajter handlar finländarna i genomsnitt för mer än vad konsumenterna gör i Sverige och Danmark. Och även bland finländare sker en stor del av den utländska konsumtionen från svenska butiker.

PostNords rapport "E-handeln i Norden 2015" bygger på webbintervjuer genomförda av TNS SIFO under alla fyra kvartal 2014 med ett riksrepresentativt urval av privatpersoner i åldrarna 18-79 i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

 
Konsumenters e-handel av varor från utländska sajter under 2014 per capita
Norden: 2.029 SEK
Sverige: 1.613 SEK
Danmark: 1.674 SEK
Norge: 3.029 SEK
Finland: 2.178 SEK
 
Andel av e-handelskonsumenterna som e-handlar från utlandet varje kvartal 
Norden: 42%
Sverige: 33%
Danmark: 38%
Norge: 57%
Finland: 49%
 
Från dessa länder e-handlar konsumenter i Norden
Norden: 1. Storbritannien (41%), 2. USA (27%), 3. Tyskland (24%), 4. Kina (21%)
Sverige: 1. Storbritannien (42%), 2. USA (29%), 3. Tyskland (25%), 4. Kina (22%)
Danmark: 1. Storbritannien (50%), 2. Tyskland 29%, USA (16%), 4. Sverige (16%)
Norge: 1. Storbritannien (41%), 2. USA (41%), 3. Kina (27%), 4. Sverige (17%)
Finland: 1. Storbritannien (33%), 2. Tyskland (29%), 3. Sverige (20%), 4. USA (19%)

Senast uppdaterad: 2015-04-27 12:36