Så når de ut i Europa

Optimismen är hög hos de svenska e-handlarna vad gäller utlandshandeln 2016. En viktig bricka för att lyckas ta marknadsandelar är smidiga leveranser på kundens villkor. Så här löser e-handelsjätten InkClub det.

Hälften av Sveriges exporterande e-handlare tror att deras utlandshandel kommer att öka under året, enligt E-barometern Årsrapport 2015, som ges ut av PostNord i samarbete med HUI Research och Svensk Digital Handel.

En viktig anledning till utlandsoptimismen är den svaga svenska kronan som gör svenska produkter billigare i utlandet och driver på den svenska exporten.

Samtidigt som de svenska e-handelsföretagen får allt hårdare konkurrens från utländska aktörer är det också fler som satsar på utlandet. Med det följer nya utmaningar. Att logistiken och leveranserna fungerar smidigt blir allt mer centralt.

För InkClub, som påbörjade sin e-handelsresa vid millennieskiftet och i dag är en av Europas största e-handelsbutiker för förbrukningsvaror, är målet att göra hela köpprocessen enkel. Det har dock inte alltid varit enkelt när europeiska kunder har fått sina paket skickade med utrikes postpaket.

”De kommer fram, men ur kundens synvinkel kan de hamna på ”fel” utlämningsställe, det vill säga något som inte är bekvämt för dem”, konstaterar Alissar Ghaddar, order- och distributionschef på InkClub som säljer allt från kontorsmaterial till elektronik och hushållsprodukter.

Men med den nya tjänsten MyPack Europa har InkClub finns en lösning på problemet. Tjänsten innebär att mottagare i Tyskland, Belgien, Holland och Luxemburg kan hämta sina e-handelsförsändelser från nordiska e-handlare på ett utlämningsställe och ha kontroll hela vägen från köp till leverans och eventuell retur.

”Kunder är i dag kunniga och vill vara med och välja till exempel transport, utlämningsställe och när de vill hämta ut sina varor. Du måste låta dem vara med och bestämma, därför tror vi mycket på den här tjänsten.”

Johan Littmarck är produktchef på PostNord och påpekar att de nya leveransalternativen har flera fördelar både för e-handelsföretagen och deras kunder.

”För e-handlarna blir det smidigare eftersom de kan använda samma produkt för frakter inom Sverige, till Norden och till Europa. De kan ha en fraktleverantör, ett IT-gränssnitt, samma villkor på tjänsten och så vidare. Det blir också enklare att presentera vilka fraktmöjligheter som finns i Europa för sina kunder, vilket i sin tur förbättrar möjligheterna att växa i Europa. Även för e-handlarnas kunder innebär nyheten fördelar. Det blir både tydligare avisering, enhetlig spårning från köp till mottagande av paketet och bra returmöjligheter.”

På flera håll i Europa är det fortfarande väldigt vanligt med hemleveranser.

”Men efterfrågan växer för att kunna hämta hos ett ombud, vid den tidpunkt som passar den som e-handlat. Detta kan vi nu, i ett första steg, erbjuda för Tyskland och Benelux”, säger Johan Littmarck.

Under året är planen att även Österrike, Baltikum, Frankrike, Portugal och Storbritannien kopplas på.

För att möta behovet av hemleveranser utvecklas även MyPack Home som kommer vara på plats till Europa senast vid årsskiftet 2017 från alla nordiska länder. Där ingår hemleverans med för-avisering, med möjlighet att ändra tid och plats för leverans.

Senast uppdaterad: 2016-04-25 11:33