Smartare transporter med elvägar

Två tredjedelar av Sveriges lastbilstransporter kan ske på elvägar år 2030. Först ut är PostNords godstrafik mellan Rosersberg och Arlanda.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Konsultföretaget WSP:s beräkningar visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030.

Elvägar om par år?

Elvägar, där fordonen laddas under körning, kan bli verklighet inom ett par år och redan nu förbereds en teststräcka mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

Projektet leds av ett konsortium med bland andra NCC och PostNord.

– Detta kan påverka både vår miljöbelastning och våra kostnader. Jag tror det finns en oerhörd potential i att rulla ut detta i stor skala även om ett förverkligande ligger långt fram i tiden, säger PostNords miljöchef i Sverige, Mårten Sjölin.

Två kilometer elskena

Två kilometer av vägsträckan mellan Arlanda och Rosersberg kommer att förses med en elskena som ger den specialbyggda lastbil som kommer att köra PostNords gods tillräckligt med kraft för att köra sträckan på det inbyggda batteriet.

Redan i dag har PostNord Sverige cirka 3 500 eldrivna fordon och ytterligare omkring 200 är beställda. Det innebär att PostNord har Sveriges klart största elfordonsflotta. Men av flera skäl har tekniken inte prövats inom tyngre nyttotrafik, berättar Mårten Sjölin.

– Problemet är att de batterier som krävs för att driva tunga fordon blir så stora att lastkapaciteten minskar avsevärt.

Elvägen klar 2017

Den nya elvägen ska vara klar inom två år och om försöket faller väl ut tror Mårten Sjölin att tekniken kan komma att spela en stor roll i framtiden:

– Elvägar har flera fördelar. De minskar koldioxidutsläppen, kan enkelt integreras i befintligt vägsystem och är dessutom samhällsekonomiskt försvarbara.

Att välja en teknik med elskena i vägbanan och inte luftledningar gör att fler kommer att kunna utnyttja den, tillägger han.

Senast uppdaterad: 2015-12-11 09:38