Ny belysning sparar energi i Umeå

Med bidrag från PostNords Miljöfond och Svenska Naturskyddsföreningen får PostNord Sveriges frysanläggning i Umeå snart mer energieffektiv belysning.

PostNord Sveriges miljöchef Mårten Sjölin berättar:

- Fryslagret i fråga är 1200 kvadratmeter stort och har i dag gammal belysning av typen högtrycksnatrium. Dessa armaturer är svår att styra: Om armaturerna släcks tar det upp till 20 minuter innan de kan tändas igen. Därför är de tända dygnet runt, vilket alstrar mycket värme. Det är problematiskt i en kylanläggning där man vill hålla nere temperaturen, säger PostNord Sveriges miljöchef Mårten Sjölin och fortsätter:

- När vi nu byter till LED-lampor kommer energianvändningen minska dels genom mer effektiv belysning, dels genom minskad värmealstring, vilket i sin tur leder till minskat kylbehov. 

Finansieras av Svenska Naturskyddsföreningen

Projektet finansieras med bidrag från PostNords Miljöfond och Svenska Naturskyddsföreningens Energieffektiviseringsfond, som finansierar projekt som minskar elanvändningen i bland annat industrier och andra lokaler. 

- Vi har tidigare byggt solcellsanläggningen på Arken med bidrag från Naturskyddsföreningen och är öppna att genomföra fler projekt av denna typ. 

När belysningen byts ut installeras även ett mer avancerat kontrollsystem för ljuset i frysanläggningen. Med hjälp av det nya systemet kan man till exempel dimma belysningen och optimera användningen av rörelsedetektorer som tänder och släcker lampor automatiskt. 

Även förbättrad arbetsmiljö

Arbetet med att byta ut belysningen beräknas vara klart i januari nästa år.

– Bytet till LED-belysning leder till stora energibesparingar och förbättrar arbetsmiljön i anläggningen eftersom skenet från LED-lampor är behagligare för ögonen. Det är också ett steg på väg mot vårt mål att minska energiåtgången i PostNord Sveriges fastigheter med 30 procent till år 2020, säger Mårten Sjölin.

Senast uppdaterad: 2015-11-20 14:25