PostNord Fulfilment utnämns till Årets Initiativ

PostNord Fulfilment tilldelades Ljungby Business Arenas pris för Årets Initiativ på Kann Galan 2015 den 6 november.

Priset mottogs av chefen för PostNord Fulfilment Stefan Lager.

-Det betyder att alla eldsjälar och människor inom Fulfilment som har gjort detta möjligt får uppmärksamhet. Det är samtidigt ett bevis på att andra också tycker att vi gör skillnad, säger Stefan Lager.

Motiveringen som Ljungby Business Arena angav var: ”Priset går till en aktör som genom sitt beslut att etablera sig i Ljungby bevisar det vi alla redan visste – att Ljungby är en optimal logistikort både idag och i framtiden. Man säkerställer också minst 100 nya jobb till Ljungby.”

-Fulfilment har sitt ursprung i Ljungby och när vi utvärderade utvecklingsmöjligheterna fann vi att en fortsatt expansion på orten var att föredra. Tillgång till kompetens och bra dialog med kommunen som snabbt kunde tilldela mark och erbjuda en snabb tillståndsprocess var bidragande. Men helt avgörande var att vi i och med det kunde leva upp till vår kunds alla förväntningar och krav, säger Stefan Lager. 

Om Fulfilment
Med Fulfilment erbjuder PostNord Sverige anpassade logistiklösningar för lagerhållning, distribution och förädling av kundernas produkter för att skapa ett mervärde för slutkunden.
 
Om priset
Priset för Årets Initiativ är ett vandringspris som utdelas av Ljungby Business Arena.

Senast uppdaterad: 2015-11-16 16:29