PostNord sätter fokus på mångfald

Nu har Move - Change for Diversity lanserats. Ett treårigt initiativ som ska stärka mångfalden i PostNord och som handlar om att öka möjligheterna till intern karriärutveckling för talanger med olika bakgrund.

– Vi har under flera år jobbat aktivt för att öka andelen kvinnor bland cheferna. Det har vi haft viss framgång med på högre chefspositioner men på övriga nivåer är vi långt från målet, så det arbetet fortsätter. Men vi måste också bredda vårt mångfaldsarbete och skapa fler karriärmöjligheter för talanger med olika bakgrund eller erfarenheter som exempelvis etnicitet, livssituation eller ålder, säger HR-direktör Finn Hansen.

Ökad mångfald prioriterat

Att öka mångfalden på ledande positioner är enligt VD och koncernchef Håkan Eriksson prioriterat och viktigt för PostNords framgång.

– Vi behöver få en bredd bland våra chefer som speglar hur samhället och företaget ser ut i övrigt. En ledning med mångfald skapar en bättre balans vilket borgar för att ledningsarbetet får ett bredare perspektiv och därigenom en högre kvalitet, säger han.

Satsningen på initiativet Move - Change for Diversity ska sätta mångfald på PostNords dagordning och kommer att genomsyra koncernen på olika sätt.

Mentorskap internt

– Vi ska jobba för att alltid tänka mångfald på alla positioner. Vi kommer särskilt att titta på de utvecklings- och chefsaspirantprogram som finns för att säkerställa att deltagarna rekryteras utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vi ska också jobba internt med mentorskap och olika former av nätverk för att bli bättre på att ge fler chansen att utvecklas och för att fånga upp personer med olika bakgrund som vill och kan utvecklas, säger Finn Hansen.

Senast uppdaterad: 2015-12-08 09:01