Bäst effekt när fysiskt och digital kommunikation kombineras

Fysisk och digital reklam stödjer varandra. Bäst uppmärksamhet och engagemang uppnås genom att först kommunicera med fysisk direktreklam, sedan digitalt. Det visar PostNords undersökning inom neuromarketing. 

Med fysisk reklam finns möjlighet att kommunicera längre och mer detaljerade budskap då de flesta konsumenter här har ett bättre fokus och därför kan uppfatta fler relevanta delar i en reklamkampanj. Det känslomässiga engagemanget är också högre i den fysiska kanalen vilket bygger en positiv grundinställning till varumärket som sedan kan byggas på ytterligare i den digitala kanalen.

Börjar man istället i den digitala kanalen får man inte samma effekt.

Mer stress digitalt

Digitala kanaler genererar mer kognitiv stress vilket gör att konsumenten blir mer splittrad och riskerar att uppmärksamma färre relevanta budskap samt bygga ett mindre emotionellt engagemang till varumärket. Men digital reklam som kommer efter fysisk reklam förstärker till och med effekten i varumärkeskommunikationen.

Unga mottagliga för fysisk reklam

Enligt PostNords strategiska marknadsanalytiker Karin Nilsson var den största ögonöppnaren i undersökningen att unga människor är så mottagliga för fysisk reklam.

– Många tror att det ger bäst effekt att kommunicera med unga i digitala kanaler. Denna studie visar att fysisk reklam skapar bättre motivation, känslomässigt engagemang och uppmärksamhet hos alla mottagare – det vill säga även bland de yngsta.

Neurovetenskaplig data från 200 personer

Neuroscienceundersökningen Behind the Mind gjordes av PostNord i samarbete med Ipsos och Neurons Inc och summerar neurovetenskaplig data från 200 personer som fått titta på en mix av adresserad och oadresserad direktreklam och reklam i olika digitala kanaler, banners, digitala folders och e-post. Kampanjerna kom från kända svenska och danska företag, som IKEA och SuperBrugsen.

Senast uppdaterad: 2016-10-05 16:02