Brødrene Dahl förnyar avtalet med PostNord

PostNord och den norska VVS-grossisten Brødrene Dahl tecknade nyligen ett nytt samarbetsavtal som innebär att PostNord under fem år fortsätter som logistikpartner.

Brødrene Dahl logga– I arbetet med att få ett större varuutbud, kortare distributionstid och lägre kostnader har vi renodlat logistikkedjan till ett stort centrallager på Langhus som tar emot varor, lagerhåller dem, plockar och packar innan varorna skickas ut till servicecenter och kunder över hela landet, säger Brødrene Dahls logistikchef Jan Vere.

Ett starkt partnerskap

PostNord och Brødrene Dahl har under flera år utvecklat ett starkt partnerskap som man nu bygger vidare på. Stort fokus har lagts på att effektivisera logistiken och flera unika lösningar har tagits fram.

– Samarbetet mellan PostNord och Brødrene Dahl är proaktivt och lösningsorienterat och ska bidra till en bättre totalekonomi för deras logistik. Avtalet ger oss båda ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet, säger kundansvarig på PostNord, Tommy Egeli och fortsätter:
– Vi utvecklar leveranslösningarna kontinuerligt genom att definiera, mäta och utvärdera service- och kvalitetsparametrar. Det är en del av vår överenskommelse.

En långsiktig relation är viktigt för båda parter

– Avtalets omfattning är en bekräftelse på att kunden har stor tilltro till PostNords driftlösningar och medarbetare. Våra chaufförer gör ett strålande arbete med att leverera med den kvalitet kunden förväntar sig.

Brødrene Dahls transportchef Lars Erik Granerud kommenterar:
– Samarbetet mellan oss och PostNord har varit väldigt bra under många år. Kontinuiteten är en stor del i det. Vi har besökt varandras anläggningar runt om i landet för att se hur vi kan få till den bästa lösningar och hur vi bäst hanterar avvikelser. Utöver det har vi månatliga avstämningar och tät kommunikation kring vidareutveckling och nya lösningar

Avtalet gäller från den 1 januari 2017.

Senast uppdaterad: 2016-06-13 13:54