Eltel Sønnico ny kund i Norge

Från tv-auktion till DM-kampanj till ny nöjd kund. Så gick det till när PostNord i Norge fick telekomföretaget Eltel Sønnico som kund.

Eltel Sønnico Varje år ordnar norsk public service-tv, NRK, en auktion där insamlade pengar skänks till välgörande ändamål. Senast gick pengarna till en fond för att bevara regnskogen. PostNord i Norge, som var logistikpartner till NRK, bestämde att de skulle skänka 400 norska kronor för varje kundmöte som bokades före auktionen, och gjorde ett DM-utskick om det.

DM i form av ett träd

Eltel Sønnico nappade på utskicket och bokade möte med PostNords säljare, som hade med sig ett fysisk DM i form av ett träd. Under mötet diskuterades vilka logistiktjänster Eltel Sønnico har behov av, och snart tecknades avtal mellan PostNord och Eltel Sønnico om containerfrakt av demonterade basstationer på olika platser i Norge.

Lastningen av containrarna sker på PostNord Norges terminaler, där Eltel Sønnicos montörer själva lämnar material allt eftersom anläggningar demonteras. När containrarna fyllts sköter PostNord den vidare transporten till olika återvinningsanläggningar.

Redan ett par veckor efter att avtalet tecknades var arbetet igång. Uppdragen drivs i projektform och avtalet avropas löpande.

Om Eltel Sønnico

Eltel Sønnicos är nyetablerat och ett resultat av sammanslagningen mellan Sønnico Tele och telekomdelen i Eltel Networks. De har lokal närvaro i 14 län och driver projekt i hela Norge.

Senast uppdaterad: 2016-05-30 16:30