Guldplacering för PostNord i IPC:s miljörankning

PostNords miljöarbete fortsätter att hålla en hög standard. Nyligen fick PostNord för tredje året guldplats i International Post Corporations årliga rankning.

Comarth elbilPostNord har legat bland topp fem sedan mätningarna startade 2008.

– Vi är stolta över vårt miljöarbete – att vår strategi håller. Vi har ett ambitiöst mål som också är väl förankrat med aktiviteter som ska leda till att vi når målet, säger PostNords chef för miljö och kvalitet Susanna Fink.

PostNord en av de bästa i flera år

Under flera år har PostNords miljöarbete rankats som ett av de bästa i branschen av International Post Corporation (IPC), samarbetsorganet för världens ledande postföretag. I rankningen mäts de deltagande postföretagens kvalitativa miljöarbete genom att varje företag bland annat får svara på frågor om bland annat ledningens engagemang i klimatfrågan, hur stor elfordonsflottan är och hur utsläppsnivåerna ser ut.

I årets rankning bedömdes 20 postoperatörer. Fem kom på guldnivå. En av dem var PostNord.

– PostNord håller fortsatt hög klass på miljöarbetet. Vi har ökat lite grand och har en stabil placering. Det är svårt att göra stora förändringar när man redan befinner sig på en hög nivå. Placeringen är en bonus och ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Susanna Fink.

Koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent

PostNord har som långsiktigt mål att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020, ett mål som man är på god väg att klara. Bara i fjol minskade utsläppen med nästan 8 procent jämfört med föregående år och totalt har utsläppen minskat med 23 procent sedan 2009. Det pågår ett kontinuerligt arbete med aktiviteter för att nå målet.

– Vi arbetar med aktiviteter inom flera områden. Det handlar till exempel om att använda biodrivmedel i allt högre utsträckning, transportera med tåg där det är möjligt och minska användningen av flyg, energieffektivisera lokaler och använda grön el, fylla bilarna och ruttoptimera. 27 procent av den totala fordonsflottan är elfordon och medarbetarna utbildas kontinuerligt i bränslesnål körning. Vi har kommit en bra bit på vägen, säger Susanna Fink.

Våra framtidsplaner...

Framtidsplanerna för miljöarbetet påverkas också av externa faktorer.
Vi måste till exempel ställa rätt krav på våra underleverantörer eftersom utsläpp som uppkommer då vi använder leverantörer för transporter ingår i vårt miljömål. En annan utmaning att hantera är omvärldsfaktorer som att till exempel järnvägen har kraftigt eftersatt underhåll, och hur tillgången ser ut för biodrivmedel i alla nordiska länder.

Senast uppdaterad: 2016-10-05 16:04