Hållbar leverantörskedja nytt koncernövergripande hållbarhetsmål

Före 2020 ska de leverantörer som, baserat på en riskbedömning för hållbarhet, står för 80 procent av PostNords totala inköp acceptera och efterleva PostNords uppförandekod. Detta enligt det nya hållbarhetsmål – hållbar leverantörskedja – som har lagts till i koncernprioriteringen ”Hållbarhet i allt vi gör”.

​– Vi måste ta ett koncernövergripande grepp kring hållbarhet i leverantörskedjan, säger Gunilla Berg, CFO på PostNord och GET-sponsor för Hållbar leverantörskedja.

Det nya målet innebär att PostNord nu utvecklar och implementerar ett koncernövergripande program för en hållbar leverantörskedja. Ansvaret ligger hos Group Sourcing.

Leverantörskoden ska ingå i alla nya avtal

– Alla våra inköp ska göras i enlighet med PostNords Inköpspolicy, som också säger att leverantörerna ska acceptera och följa vår uppförandekod för leverantörer som en del av det kommersiella avtalet. Det innebär att den uppdaterade leverantörskoden ska ingå i alla nya avtal vi ingår, säger PostNords CPO Helena Widengren.

Arbetet med hållbarhet i leverantörskedjan handlar om att begränsa negativ påverkan från leverantörskedjan på samhället och miljön, förhindra mutor och korruption samt bidra till ekonomisk utveckling.

Skydda och skapa affärsvärden

– På lång sikt är det även en fråga om att skydda och skapa affärsvärden för PostNord och våra affärspartners.

Enligt uppförandekoden för leverantörer ska de följa lag och relevanta internationella konventioner avseende arbetsrätt, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och antikorruption. Hur väl leverantören lever upp till det ska följas upp regelbundet. Hur ofta och på vilket sätt beror på vilken riskklass leverantören tillhör.

Senast uppdaterad: 2019-11-28 16:18