Handelsbanken väljer PostNords klimatekonomiska brev

Nyligen förlängde Handelsbanken sitt avtal med PostNord Sverige. Koncernens hållbarhetsarbete och klimatekonomiska brevtjänst var avgörande för affären.

Handelsbanken har anlitat PostNord för brevdistribution även tidigare, men då med de ordinarie brevtjänsterna. I den klimatekonomiska tjänst de nu valde går breven enbart med bil eller tåg – inte med flyg – och leveranstiden är tre dagar.

PostNord klimatkompenserar distributionen. Handelsbanken å sin sida ser till att papper, kuvert och tryck är miljöcertifierat.

Tjänsten en nyckelroll i avtalet

- Det är verkligen roligt att vår klimatekonomiska brevtjänst hade en nyckelroll i ett såhär stort avtal. De klimatekonomiska tjänsterna är bra men vi behöver prata mer om dem för att det riktigt ska lossna på marknaden, säger produktchef Mats Hellström på affärsområde Communication Services.

Key Account Manager Maria Lundström kommenterar:

– Hållbarhetsfrågan kom upp under ett managementmöte där vi en gång per år träffar bankens management och diskuterar respektive företags nuläge och framtidsplaner för att tillsammans hitta nya samarbetsområden. Nästa steg var att PostNord Sveriges miljöchef Mårten Sjölin och jag träffade Handelsbankens hållbarhetschef, som var väldigt imponerad av vårt hållbarhetsarbete och av att vi jobbar med seriösa aktörer och i kvalitetssäkrade klimatprojekt. Handelsbanken har själva stort fokus på hållbarhetsarbete och de har stort förtroende för oss.

Värdesätter vår dialog

Mårten Sjölin har tillsammans med Handelsbankens specialister tittat på förutsättningar för ett samarbete kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

- De värdesätter mycket att de kan ha en dialog med PostNord om vad de själva kan göra för att minska påverkan av transporter och distribution. Grundtanken med klimatekonomiskt är att båda parter gör en insats för att tillsammans minska miljöbelastningen. Denna affär gör alltså miljönytta på riktigt.  

Avtalet sträcker sig över två år och väntas omfatta 16 miljoner brev per år.

Utöver brevdistribution köper Handelsbanken också postservice (Facility Services), pakettjänster samt tjänster från Strålfors.

Senast uppdaterad: 2016-02-04 14:34