Nu blir det smidigare transport över gränserna

Högre kvalitet kombinerad med större flexibilitet, dessutom med möjlighet till hjälp från kundtjänst dygnet runt. PostNords nya nordiska lösning för gränsöverskridande transporter kommer med många fördelar.

Den 1 november 2015 sjösatte PostNord en ny nordisk lösning som bland annat förenklar hanteringen av gränsöverskridande styckegods.

– PostNord har alltid haft starka lösningar för nationella transporter, konstaterar Peter Kjaer Jensen, Head of eCommerce & Logistics inom PostNord.
– Men för att vi ska kunna bli en verkligt nordisk spelare behöver vi kunna erbjuda kunderna en stark, transparent nordisk plattform där vi enkelt kan planera och följa det växande flödet över gränserna från start till slutkund.

Samlar den nordiska volymen

PostNord kommer att kunna samla hela den nordiska volymen i sina upphandlingar, något som leder till stora skalfördelar för kunderna. Men det är inte bara kostnaden som påverkas av det nya systemet.

– Det är avgörande att vi säkrar kapaciteten i hela vårt nordiska nätverk. Det kommer att ge kunderna bättre service, mer flexibilitet och högre kvalitet i leveransen. Kunderna kommer också att få tillgång till snabbare information från sin nationella samordnare för internationell trafikplanering. En dygnetruntservice har kontroll över leveransen genom hela kedjan och kommer därför att kunna jobba proaktivt med kunderna om de ser att något är på väg att hända med leveransen.

– De kan då kontakta kunden med kontinuerlig information och uppdateringar kring läget, samtidigt som de kan komma med förslag till alternativa lösningar som gör att kunderna kan agera redan innan det uppstår dyra förseningar.


Fakta
Den 1 november 2015 sjösattes en nordisk organisation med lokala avdelningar i varje land. Organisationen har hand om all gränsöverskridande linjetrafik, oavsett produktslag, med målet att ge kunden en säkrare och mer transparent leverans från beställning till slutkund. Tidigare hade den svenska organisationen hand om internationell trafikplanering.

Detta är en artikel från Tempo nr.1 2016, vår affärstidning med nyheter och reportage från den nordiska logistikmarknaden.

Senast uppdaterad: 2016-03-31 10:17