PostNord hjälper Bauhaus växa i Finland

Byggvaruhuset Bauhaus nätbutik i Finland växer. PostNord har varit med sedan starten och gör det möjligt för Bauhaus kunder att även få stora produkter som användningsklara badtunnor levererade hem.

Bauhaus loggaBauhaus nätbutik i Finland öppnade i fjol. Modell för nätbutiken var lösningarna i andra nordiska länder, till exempel Sverige, där Bauhaus sedan flera år haft PostNord som samarbetspartner.

Nätbutiken har vuxit kraftigt. Bauhaus Web Shop Manager Viivi Niemi kommenterar:

– Kunderna söker information och jämför produkter och priser. Det enklaste och snabbaste sättet att göra det är online. Den information och de funktioner vi erbjuder i nätbutiken stödjer även varuhusens försäljning. En del av våra kunder vill ha produkterna levererade direkt hem eller till sommarstugan. Det är möjligt tack vare nätbutikens snabba och förmånliga leveranser. Tack vare nätbutiken kan vi nu betjäna kunder i hela landet och de geografiska begränsningarna är borta.

PostNord kunde erbjuda en helhetslösning

Bauhaus och PostNord i Finland inledde sitt samarbete i början av nätbutiksprojektet hösten 2014. Bauhaus sökte till en början olika samarbetspartners för lagringstjänster respektive transport,  men valde PostNords helhetslösning. Tidigt stod det klart att Bauhaus inte behöver lager- och transporttjänster av standardtyp utan en helhetslösning som också omfattar en betydande mängd mervärdestjänster. PostNord skräddarsydde en lösning för Finland enligt Bauhaus behov och i nära samarbete med kunden och kundens leverantör av nätbutikplattform.

Framgången för Bauhaus nätbutik beror mycket på de stora produkter som finns i sortimentet. Konsumenterna har ofta begränsade möjligheter att transportera produkter i obekväm storlek. Genom att beställa via nätbutiken får de även stora produkter enkelt levererade ända hem.

PostNord strategisk partner med Bauhaus

– Bland de största produkterna vi levererar finns till exempel användningsklara badtunnor, berättar PostNords storkundschef Tero Rantala som ansvarar för samarbetet med Bauhaus i Finland.

Han fortsätter:

– Tack vare det samarbete som inletts i Finland har PostNord vuxit till Bauhaus strategiska partner i Norden, och vi strävar efter att erbjuda så enhetliga tjänster som möjligt.

Partnerskapet betyder nära samarbete och en vilja att utvecklas och växa tillsammans.

– Nätbutikens funktioner måste utvecklas ytterligare och framtida behov beaktas. För att säkerställa detta behövs skickliga och pålitliga samarbetspartners. Smidig logistik är en av nycklarna till framgång. En väl fungerande logistik säkerställer kundnöjdhet, som i sin tur är avgörande för nätbutikens framgång, säger Viivi Niemi.


Om Bauhaus:
BAUHAUS är en tysk, privatägd varuhuskedja med fler än 260 varuhus i 19 europeiska länder. I Finland finns nätbutik och fem varuhus i Vanda, Åbo, Tammerfors, Esbo och Uleåborg.

Senast uppdaterad: 2016-10-05 16:03