PostNord hjälper Nordic Feel att nå ut

När Nordic Feels kunder slutade öppna e-post eller inte ens ville ta emot sådan post kopplades PostNord Insight in. Analyser i mängd och oadresserad direktreklam löste problemet.Hösten 2015 bestämde e-handels-företaget Nordic Feel att de ville göra något nytt för att nå sina kunder. Fram till dess hade företaget i princip bara funnits online och såväl försäljning som kundkommunikation sköttes digitalt. Det fanns bara ett problem: Kunderna ville inte ställa upp på det längre.

E-post fungerade allt sämreNordic Feels vd Anders Sjöberg hade under flera år noterat att e-post fungerade allt
 sämre som kommunikationskanal för att nå befintliga kunder. Öppningsgraden sjönk stadigt, vissa kunder ville inte ha någon e-post alls och Nordic Feel behövde ett nytt sätt att nå ut.


Tvillingkunder identifierades

PostNord Insight kopplades in. De fick tillgång till vissa delar i Nordic Feels kunddatabas och kunde genom det identifiera möjliga tvillingkunder* och särskilt intressanta geografiska områden. Testutskick gjordes och en kampanj drog igång med adresserad direktreklam till befintliga kunder och tvillingkunder och oadresserad direktreklam till boende i utvalda områden.

- Det var första gången vi körde direktreklam i större skala. Själv trodde jag främst på de adresserade utskicken till befintliga kunder och tvillingar, det oadresserade testade vi mest för att det var ett relativt billigt sätt att nå många i rätt område, säger Nordic Feels vd Anders Sjöberg.Resultatet av kampanjen visade dock att den oadresserade reklamen var mest effektiv. Den fick högst ROI* och flest personer att agera på erbjudandet.

– Jag är riktigt förvånad över hur bra det gick, säger Anders Sjöberg

Nordic Feel

Kampanjerna följdes upp med nya PostNord-analyser som visade Nordic Feel hur det ser ut när en potentiell kund går från att vara potentiell till att bli en av företagets mest lönsamma kunder.

Med en tydlig segmentering och kunskap om vad som triggar vilken kundgrupp kunde Nordic Feel välja vilka kunder som ska erbjudas vad i e-postutskick, vilka som ska följas upp med sms och vilka som ska få fysisk direktreklam.Selekterade budskap fungerade bäst

Före sommaren gick epost-utskick med selekterade budskap ut och effekten märktes direkt: Försäljningen av det som utskicket gällde ökade med 13 procent.

Nordic Feels CMO Tobias Mattsson kommenterar:
– Nu kan vi sluta ta beslut som kommer från våra egna upplevelser och i stället titta på hur kunden uppfattar det vi gör. Det banar väg för helt nya strategier. 

– Nästa steg är att utveckla ett life cycle-program, det vill säga ett program som visar vilka kunder som kommer in var, hur de ska de kommuniceras till och när.Även PostNord Insights affärsutvecklingskonsult Petra Björkeson är nöjd med utvecklingen:
– När vi gjorde efteranalysen av förra höstens kampanjer såg vi tydligt hur vi kunde tillföra ytterligare värde till Nordic Feel genom att nyttja PostNords analyskompetens och våra verktyg för att bygga insikt för att öka relevansen i kundkommunikationen i direkta kanaler. Det gav mätbar effekt direkt. Ändå är Nordic Feel bara i början på att utveckla sina strategier för customer lifetime value. Det är otroligt inspirerande.


*Tvillingkunder är kunder som på olika sätt liknar företagets befintliga kunder och därför har stor potential att bli framtida kunder.**Return on investment: Avkastning på gjord investering.

Senast uppdaterad: 2016-10-17 16:00