PostNord i logistiksamarbete med Novozymes

PostNord har tecknat ett 3-årigt avtal med danska bioteknikföretaget Novozymes som innebär att PostNord sköter den interna logistiken på Novozymes anläggningar på dansk mark. 

Det rör sig om logistik mellan totalt 80 byggnader på Novozymes anläggningar i Bagsværd, Köpenhamn och i Kalundborg. Transporterna omfattar allt från fysiska laboratorieprover, klassificerat avfall och kontorsartiklar till vanliga brev, paket och flygtransporter.

– Den första tiden har gått mycket bra och helt utan klagomål från användarna. Vårt intryck är att PostNord har visat sig vara mycket professionella när det gällt att hantera de förändringar i transportbehoven som har uppkommit under perioden, säger René Jacobsen, Novozymes Facility Manager.

Uppdraget har vuxit

PostNords kundansvariga Jimmie Hviid Topp säger att transportuppgifterna blivit mer omfattande än vad som angavs från Novozymes sida i anbudsförfrågan. Man arbetar med full transparens i allt, och under den första tiden har man också arbetat med att beskriva alla arbetsuppgifter i minsta detalj, för att därmed säkra att man lever upp till kundens förväntningar.

– Vi är mycket nöjda med att vi har kunnat lösa alla arbetsuppgifter utan att användarna har känt sig svikna. Med kort varsel har vi lyckats planera och ställa om verksamheten – bland annat har vi skaffat fram nya bilar från en dag till nästa, säger han.

PostNords miljöprofil en fördel

Transparensen har varit mycket viktig för Novozymes vid valet av PostNord.

– Vi har behövt ta reda på hur många försändelser och hur stort transportbehov vi egentligen har. Med PostNord kan vi ta vår interna logistiklösning till en högre nivå genom att använda och anpassa linjenätet i funktionsavtal, säger René Jacobsen.

Därigenom kan Novozymes få effektivare transporter och synliggöra kostnaderna ner på avdelningsnivå. PostNords gröna miljöprofil är en annan fördel, som René Jacobsen pekar på.
– Vi har många transporter som gäller korta avstånd, och då spelar det stor roll att kunna cykla och inte behöva använda dieseldrivna motorfordon som är dåligt lämpade för den typen av transporter, säger han.

Senast uppdaterad: 2016-10-05 16:06