Smartare kundkommunikation vinst för Kavat och PostNord

Med hjälp av prediktiv analys* hjälper PostNord Strålfors skoföretaget Kavat att utveckla marknadskommunikationen runt sin e-handelsplattform. Nu når de rätt konsumenter med rätt typ av kommunikation – ett lyft för både Kavats och PostNords affär. TEST

Skofabriken Kavats främsta målgrupp är småbarnsföräldrar, men många unga vuxna och äldre utan barn finns också bland konsumenterna. Under åren har Kavat samlat in en del information om sina kunder, men inte lagt så mycket tid på att analysera den. Det har lett till ineffektiv och delvis missriktad kommunikation med kunderna – något som skofabriken nu ska råda bot på med PostNord Strålfors hjälp. I ett pilotprojekt växer därför ett nytt system för Kavats kundanalys- och kommunikation fram.

Individuellt utformade budskap

– Vi vill kunna nå konsumenterna med individuellt utformade budskap. De ska vara intressanta för individen, komma vid rätt tidpunkt och inte för ofta, säger Chief Technology Officer på Kavat, Fredrik Widman.

Med hjälp av prediktiv analys hjälper PostNord Strålfors Kavat att identifiera köpmönster bland de som besöker företagets hemsida. På så sätt går det att utforma individuella och riktade erbjudanden.

Global Account Manager på PostNord Strålfors, Hans Stenberg

– Vi har skapat en lösning tillsammans med Kavat där de kan skaffa sig en förståelse för kunderna och jobba med rätt budskap mot rätt kunder. Det här öppnar i sin tur upp för möjligheten att använda PostNords övriga tjänster, till exempel genom att göra specialriktade utskick med hjälp av adresslistor, säger Global Account Manager på PostNord Strålfors, Hans Stenberg.

Analys av försäljningsdata

Inledningsvis gjordes en analys av företagets försäljningsdata från det senaste året för att få fram grundstatistik. Resultatet, som togs fram genom att använda algoritmer för maskinell bearbetning av Kavats försäljningsstatistik, låg sedan till grund för hur PostNord Strålfors anpassade programmen så att kundernas beteende analyserades på individnivå.

– På så sätt får Kavat proaktiv hjälp med att analysera data, för att sedan kunna kommunicera med kunden på bästa sätt. Effekten hittills är inte bara att de har sålt mer – hela företaget har nu fått ett nytt sätt att tänka när det gäller kommunikation, och de har fått ett nytt angreppssätt när det gäller e-handeln. Nu har de rätt kommunikationsverktyg för att sälja fler paket, och fler paket gynnar såklart vår logistikaffär, eftersom Kavat köper dessa tjänster av PostNord, säger Hans Stenberg.


* Prediktiv analys
Prediktiv analys är att försöka förutsäga framtida händelser. Till det används algoritmer, statistik och datastrukturer. Prediktiv analys innebär att identifiera mönster som pekar på ett visst utfall, bedöma sannolikheten och fatta beslut utifrån detta. Där traditionell dataanalys främst arbetar med grupper, handlar prediktiv analys i högre utsträckning om individer.

Senast uppdaterad: 2017-04-21 14:34