Flyttade brevlådor sparar miljön

Sedan Grön rutt infördes i Piteå har koldioxidutsläppen för postutdelning och sophämtning minskat med 32 ton per år. Konceptet är enkelt. Genom att flytta brevlådor och sopkärl till en sida av vägen minskar körsträckorna väsentligt.

​Just nu pågår projektet Grön rutt i flera kommuner i Sverige. Idén är enkel och går ut på att man i villa- eller radhusområden flyttar alla postlådor och sopkärl till samma sida av vägen. Det gör att brevbärare, tidningsutdelare och sophämtare inte behöver köra samma gata två gånger och kan undvika backningar och vändningar.

– Det är ett otroligt smidigt sätt att minska körsträckorna, vilket i förlängningen bidrar till mindre miljöbelastning och en säkrare boendemiljö. Det känns verkligen som win-win, säger Peter Runnälv på PostNord, projektledare för Grön rutt.

Piteå är en av de kommuner som infört konceptet, och med gott resultat. Körsträckan för sophämtning, brev- och tidningsutdelning har minskat med 106 000 kilometer på ett år. Bilarna gör 1,5 miljoner färre starter och stopp och sammanlagt har koldioxidutsläppen minskat med 32 ton per år. Bränsleförbrukningen minskade totalt med 12 000 liter. Som bonus minskar också slitaget på sopbilar och post- och tidningsbilar.

– Resultatet är bättre än vad vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Personligen är jag mest förvånad över att det blivit en sådan påverkan på koldioxidsläppen, säger Niklas Johansson på Piteå renhållning och vatten.

En av nycklarna till framgången är processen för införandet som tagits fram av PostNord. Grön rutt rullas ut sakta och systematiskt, 350 villor i taget. Först får de boende ett vykort, sedan hålls ett informationsmöte som följs av en så kallad ”glassbilsrunda” där projektgruppen träffar alla som bor i området.

– Det är nästan det bästa med det här, att vi har fått träffa alla våra kunder. I början är det alltid några som protesterar och är oroliga, men de inser snabbt fördelarna. Nu har det till och med blivit så att folk hör av sig och frågar – ”när kommer ni till oss?”, berättar Niklas Johansson.

Grön rutt är frivilligt för kommunerna att införa men om de väljer att göra det så finns PostNord som en samarbetspartner.

– Vi har tagit fram en process och ett färdigt informationsmaterial som kommunen kan använda. Sedan finns det stor kunskap på våra brevbärarkontor lokalt om vilka områden som är lämpliga att göra det här i, säger Peter Runnälv.

Senast uppdaterad: 2017-11-16 13:08