Praktikplats - ett steg in på den svenska arbetsmarknaden

Asylsökande och nyanlända ingenjörer, ekonomer och naturvetare har genom praktikprogrammet Jobbsprånget möjlighet att praktisera på PostNord. Konstantinos Litsios från Grekland är den första på plats.

​Att ta emot praktikanter är en del i det mångfaldsfrämjande arbete som görs i hela koncernen och bolaget. För första gången har PostNord inlett ett samarbete med Jobbsprånget - ett initiativ av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och regeringen där asylsökande och nyanlända akademiker erbjuds praktik på 3-4 månader.

Konstantinos Litsios- Jag hoppas förstås att praktiken ska göra det lättare för mig att söka jobb inom mitt kompetensområde, säger Konstantinos Litsios som sedan några veckor tillbaka praktiserar på HR/ Hållbarhet på PostNord Sverige. Där arbetar han med en miljökonsekvensutredning, läser rapporter och beskrivningar, upphandlingsunderlag och skriver rapporter på svenska.

- Lyckas jag bra med praktikuppgiften får jag möjlighet att visa att jag klarar att jobba med miljöfrågor även i Sverige, att jag kan fungera i det svenska arbetslivet och att jag klarar språket.

Konstantinos Litsios är utbildad civilingenjör med inriktning på miljö. I hemlandet jobbade han med miljökonsekvensutredningar i sitt egna företag. Den ekonomiska krisen i Grekland var en av anledningarna att han flyttade till Sverige. Efter att ha gått kurser för att lära sig svenska sökte han jobb inom sitt kompetensområde. Men det var svårt, eftersom han saknar erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden.

- Genom praktiken förstår man hur en svensk arbetsplats fungerar, får kontakt med svenska kollegor och får referenser inför kommande jobbansökningar. Målet är att göra insteget på arbetsmarknaden lättare, säger Björn Öhlund, HR.

Senast uppdaterad: 2017-04-19 14:20