Ny teknologi underlättar sortering av Kinapaketen

Nytt avtal möjliggör en förenkling och effektivisering i sorteringen av små paket i brevflödet. Avtalet gäller Sverige, men möjlighet finns att utöka till de andra nordiska länderna. 

PostNord har nyligen förnyat och utökat sitt avtal med Lockheed Martin, ett företag som har försett PostNord med ett automatiska sorteringssystem i mer än tio år. Nu uppgraderar PostNord sitt system ”Gemensam Läs Plattform” (GLP) med Lockheed Martins senaste sorteringsteknologi. Tekniken innefattar machine learning som innebär att systemet kontinuerligt lär sig att bli bättre på att utföra sin uppgift. Lösningen har tagits fram i nära samarbete med PostNord.

- Detta är ett stort teknologiskt steg för oss och löser ett problem som vi har arbetat med en lång tid. Det innebär att vi följer med i den senaste utvecklingen samtidigt som det hjälper till att lösa en stor utmaning, säger Johanna Allert, chef för Teknik och Infrastruktur på PostNord.

PostNord har fått en möjlighet att utveckla det befintliga sorteringssystemet tillsammans med leverantören. Lockheed Martin kontaktade PostNord och frågade om det fanns något problemområde som kunde hanteras med deras lösningar som inbegriper machine learning.

- Vi gav dem problemet med den automatiska sorteringen av Kinaförsändelserna, säger Christian Edfjäll, senior project manager och ansvarig för projektet vid Teknik och Infrastruktur.

Under hösten 2017 gjordes tester med machine learning och automatisk sortering på Årstaterminalen utanför Stockholm. Resultatet var positivt. Från att tidigare ha kunnat maskinsortera 10-15 procent av paketen till olika postnummer, visade testerna med machine learning att över 60 procent kunde maskinsorteras till postnummer.

Christian Edfjäll menar att PostNord fortsatt behöver sortera en del av den här typen av försändelser manuellt, men att det blir automatiserat i mycket högre grad än tidigare. Det innebär också kostnadsfördelar och ökad flexibilitet i PostNords verksamhet i Sverige.

- Vi förflyttar oss rent plattformsmässigt, både genom ny teknologi och att använda open source-programvaror för att exempelvis få en billigare drift, samtidigt som vi behåller de tunga investeringar vi har gjort i OCR-utveckling, det vill säga läsbarheten av försändelser, säger Christian Edfjäll.

Tillgången till den nya teknologin krävde uppgradering av hela plattformen som i ett första skede gäller småpaket i brevflödet, men som i längden kan komma att användas även för brev.

- Plattformsförflyttningen gäller endast i Sverige idag, men i kontraktet har vi gjort det möjligt att impementera detta i de andra nordiska länderna. Vi ser fortsatt stora möjligheter att använda machine learning-teknologin inom andra områden för att effektivisera och förbättra, säger Christian Edfjäll.

Den första sorteringsmaskinen som kan unyttja den nya teknologin tas i bruk i produktionen i slutet på mars och flera kommer att följa efter.


Om Lockheed Martin
• Lockheed Martin arbetar med forskning, design, utveckling, tillverkning, integrering och underhåll av avancerade tekniska system, produkter och tjänster.
• Lockheed Martin arbetare med post- och logistikoperatörer över hela världen, exempelvis Royal Mail (Storbritannien), Postal Service (USA) och Australia Post.
• En fjärdedel av världens brev sorteras av Lockheed Martins system. Lockheed Martin har dessutom levererat mer än 500 post- och materialhanteringssytem över hela världen. 

Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:42