​Postnummer 50 år i Sverige

I maj 1968 skedde en mindre revolution i det svenska postväsendet då postnummer infördes i Sverige.

Fem siffror som berättar var du bor. Det är vad postnummersystemet handlar om.

– Postnumren kom till för att stödja sortering och utdelning av brev, men i dag har många glömt dess ursprungliga betydelse. Det används till försäkringstariffer, lönelistor och lotterinummer. Det händer att företag blir riktigt sura om vi gör en stor förändring i postnummerstrukturen, säger PostNords postnummerexpert Tommy Jonsson.
 
– Fem siffror som beskriver en geografi, det är en dröm för alla som håller på med dataregister. Det är ett supereffektivt sätt att strukturera upp Sverige på. Men alla som använder postnummersystemet till andra saker måste vara medvetna om att det kan förändras, just på grund av ursprungssyftet, säger Tommy Jonsson.

Fram till 1968 sorterades posten efter postort, vilket innebar att de postanställda var tvungna att lära sig samtliga postorter i Sverige och vilken postkupé som passerade orten. I mitten av 1960-talet tog Postens generaldirektör Nils Hörjel fram ett rationaliseringsprogram, varav den viktigaste reformen var postnumrens införande.

Postnumret består av fem siffror som läggs till gatuadress och postort. De första tre siffrorna anger orten och de två sista ett adressblock om 1 000 mottagare. Det var unikt för Sverige. I många andra länder införde man bara tre siffror som angav orten.

Systemet förvaltas av PostNord Sverige på uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS.
Postnummerrådet* fattar beslut om de större förändringar i systemet som genomförs årligen den första helgfria måndagen i mars. 

Danmark som införde postnummer året innan, 1967, firade jubileum förra året. När postnumren infördes i Danmark betraktades det som den mest revolutionerande postala begivenheten sedan frimärket infördes 1851. Danska postnummer innehåller fyra siffror, liksom de norska som också infördes 1968. I Finland, som har fem siffror, införde postnummer 1973.

– Sverige var inte först i världen med postnummer, men det som var unikt var användandet av fem siffror. De tre första visar vilken ort brevet ska till och de två sista vilket adressblock. Det gjorde att man kunde rationalisera och effektivisera både sorteringen och brevbäringen, säger Börge Österholm, legendarisk chef på Posten som började sin bana 1963 som postkontrollör.

Att lägga fem siffror till sin adress låter ganska enkelt, men det var en stor omställning för både svenskarna och postpersonalen.

– Jag skulle säga att det är den största förändring Posten genomfört. Innan var man tvungen att utbilda Överpostiljoner som kunde 4 000 ortnamn utantill och det var en lång och dyr utbildning. Nu kunde plötsligt vem som helst sortera post, säger Börge Österholm.

50 år efter införandet är det exakt samma system som ser till att vår post kommer till rätt postlåda som 1968. Det mesta av brevsorteringen sker i dag med maskiner som blixtsnabbt läser både adress och postnummer.

– Det finns de som tycker att postnummersystemet är förlegat och att vi borde köra med koordinatsystem i stället. Det finns till exempel teknik där man delar in hela världen i rutor om 3x3 meter som får en unik kod, berättar PostNords Tommy Jonsson och fortsätter:

– Samtidigt skulle det vara en oerhörd omställning att byta, inte bara för PostNord utan för hela samhället. Vi har nästlat in oss i de här fem siffrorna och det finns inget i dag som talar för att systemet kommer att bytas ut inom överskådlig tid.


* Postnummerrådet består av deltagare från PostNord, Bring, Fria Postoperatörers Förbund, Lantmäteriet, PTS, Svensk Direktreklam och Skatteverket.

I bilden: Börge Österholm.

Senast uppdaterad: 2018-07-13 08:49