Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2009-10-29 12:00

Posten Norden förvärvar transportföretaget EKL

​29 okt 2009

Posten Norden har ökat sin kapacitet för transporter mellan Europa och Norden genom köp av det belgiska transportföretaget EKL. Förvärvet innebär att internationella företag kan erbjudas starkare logistiklösningar till och från Norden via Europa.

Posten Norden blir ensam ägare till företaget som har Belgien och delar av Frankrike som hemmamarknad och med stor andel transporter till övriga Europa.

- Fler och fler europeiska företag får upp ögonen för Norden som en marknad med stark köpkraft bland företag och konsumenter. Genom förvärvet av EKL stärks Posten Nordens kapacitet att möta efterfrågan på leveranser såväl som heltäckande logistiklösningar mellan Europa och Norden, säger Henrik Höjsgaard chef för affärsområde Logistik i Posten Norden.

Många av de internationella företagens europeiska centrallager finns i Belgien och Nederländerna. Förvärvet stärker Posten Nordens logistikverksamhet i Beneluxområdet och företagen kan därmed erbjudas starkare logistiklösningar mellan Europa och Norden.

EKL blir under namnet HIT Belgium en del av Posten Nordens logistikverksamhet i Centraleuropa, som har verksamhet sedan tidigare i Nederländerna och Tyskland. De båda företagen har samarbetat i flera år genom partnerskap kring transporter.

Fakta EKL
EKL grundades 2004 och har sitt huvudkontor och sin huvudterminal i Eupen, Belgien. EKLs största marknadsandel finns inom så kallade in-night transporter, det vill säga nattliga leveranser av gods till företag under nattimmarna och främst inom bilbranschen, tillverkande företag och reservdelstillverkare för jordbruk.

Fakta Posten Nordens verksamhet i Centraleuropa
Affärsområde Logistik hjälper företag med deras logistik så att de kostnadseffektivt och med hög kvalitet når ut i Centraleuropa samt till och från hela Norden. Verksamheten drivs via dotterbolag med terminaler i Lübeck i Tyskland samt i 's-Heerenberg, Nederländerna.

Transporterna avgår både dag och natt till företag i regionen och till Norden, där godset når Malmö, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors redan nästa dag.

Exempel på företag som använder sig av Posten Nordens logistiktjänster för att nå till och från Norden är Honda, Adidas, BonPrix, Haléns, Klingel med flera.

Vid frågor kontakta:
Markus Trautmann, pressansvarig affärsområde Logistik i Posten Norden, 08-781 74 33
Posten Medierelationer, 08-23 10 10 eller press@posten.se
Patrick Löwenthal, landschef Centraleuropa affärsområde Logistik i Posten Norden, +31 314 399000


Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och drygt 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.


Senast uppdaterad: 2009-10-29 12:00