Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-05-18 08:15

PostNord förvärvar logistikverksamhet i Norge

PostNord AB har tecknat avtal med Eek Holding AS om kontant förvärv av Eek Transport AS. Eek Transport är bland de tio största leverantörerna av transport- och logistiktjänster i Norge. Förvärvet innebär ett komplement till PostNords befintliga verksamhet i Norge och stärker koncernens position och möjligheter på den växande norska logistikmarknaden.

Eek Transport AS hade under 2010 en omsättning på 265 miljoner norska kronor. Eek Transport bedriver en rikstäckande verksamhet i Norge med egen kapacitet och agentsamarbeten och har sammanlagt cirka 200 medarbetare. Stora kunder återfinns bland annat inom bildelsbranschen och VVS-branschen. 2010 blev Eek Transport utsett till årets transportföretag av Norges Lastebilforbund.

PostNord är idag verksamt på den norska logistikmarknaden genom det helägda företaget Tollpost Globe AS. Med en omsättning 2010 på 2,4 miljarder norska kronor, 900 medarbetare och 800 chaufförer är Tollpost Globe ett av Norges tre största transportföretag. Förvärvet av Eek Transport kompletterar PostNords befintliga verksamhet och kundportfölj i Norge. Förvärvet innebär även en potential till synergier inom försäljning, produktion och administration. Det stärker också möjligheterna till korsförsäljning mellan verksamheterna liksom koncernens logistikerbjudande i Norden som helhet.   

- Med Norden som hemmamarknad ska PostNord vara den ledande aktören inom kommunikation och logistik i norra Europa. En viktig komponent för att nå detta mål är att engagera oss i samarbeten eller göra förvärv där vi ser möjligheter att stärka vårt erbjudande och vår position. Med förvärvet av Eek Transport kompletterar vi vår verksamhet i Norge och stärker vår position och våra möjligheter i landet, säger Lars Idermark, VD och koncernchef i PostNord.

- Genom Tollpost Globe bedriver PostNord idag en framgångsrik logistikaffär i Norge. Med förvärvet av Eek Transport breddar vi vårt erbjudande, ökar vår attraktivitet som leverantör på den växande norska logistikmarknaden och stärker vårt nordiska nätverk, säger Henrik Höjsgaard, chef affärsområde Logistik i PostNord.

Transaktionen förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheterna i Norge. 

Pressträff
PostNord håller pressträff om delårsrapport för januari – mars 2011 samt om förvärvet av Eek Transport onsdagen den 18 maj kl 09.30 vid PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24 i Solna. Vid pressträffen medverkar PostNords koncernchef och VD Lars Idermark, CFO Bo Friberg samt Henrik Höjsgaard, affärsområdeschef Logistik i PostNord.

 


Senast uppdaterad: 2011-05-18 08:15