Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-02-08 12:04

Fritz Schur lämnar PostNord AB

Fritz Schur slutar som styrelseordförande för PostNord AB vid ordinarie årsstämma den 18 april 2013.

Fritz Schur kommenterar:

”I samband med samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB blev jag av de två staterna ombedd att vara styrelseordförande för det nya bolaget, PostNord AB, i två år. Detta accepterade jag, även om jag redan hade varit verksam i styrelsen för Post Danmark A/S i 14 år. Vid utgången av denna tvåårsperiod blev jag ombedd att kvarstå för ytterligare en period. När denna period nu avslutas har jag således 18 år i postsektorn bakom mig.

Tilläggas kan att det är min uppfattning att urvalet blir större om styrelseordförande och verkställande direktör rekryteras samtidigt. Detta baseras på, att det mellan staterna finns en förståelse för att det skall vara en från varje land som styrelseordförande respektive verkställande direktör.

Mot denna bakgrund är staterna och jag eniga om att inte ytterligare förlänga mitt uppdrag som styrelseordförande.

De båda staterna har bett mig att fortsätta sökprocessen av ny verkställande direktör fram till årsstämman så att det kan finns ett par lämpliga kandidater för styrelsen att ta ställning till efter årsstämman.

Samgåendet mellan de danska och svenska postkoncernerna har visat sin styrka och det är därför – trots nedgångarna i brevvolymer – ett robust företag som nu skall byta verkställande direktör och styrelseordförande, vilket ger en god grund att arbeta vidare på.”


Senast uppdaterad: 2013-02-08 12:04