Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-04-07 09:00

Brevbärarna kommer med fler paket och färre brev

Brevvolymerna fortsätter att minska till följd av digitaliseringen. Under 2013 delade Postens brevbärare ut 2 191 miljoner brev, en minskning med 3 procent jämfört med 2012. Samtidigt gör tillväxten i e-handeln att allt fler e-handlade varor levereras direkt i brevlådan. Brevbäringen är en viktig och omtyckt samhällsservice.

80 procent av de boende på landsbygd anser att brevbäringen är mycket viktig för att de ska kunna bo där de bor, motsvarande siffra för boende i tätort är 66 procent. Av de som bor på landsbygd är 87 procent mycket eller ganska nöjda med servicen och kvaliteten på brevbäringen. Motsvarande siffra för boende i tätort är 84 procent. Detta framgår av rapporten Postens service och kvalitet 2013.

- Det är glädjande att brevbäringen uppskattas av svenska folket trots det stora omställningsarbete som har gjorts för att möta de sjunkande brevvolymerna. Vi har sett över varje del av verksamheten och varje moment i hur breven hanteras har förändrats. Vi anpassar kontinuerligt vår verksamhet för att möta den förändrade brevmarknaden, säger Andreas Falkenmark, chef affärsområde PostNord Mail & Communication.

Under 2013 fortsatte Posten att hålla en god utdelningskvalitet. 94,9 procent av alla 1:a klassbrev nådde fram till rätt adress i rätt tid, resterande brev delas ut någon dag senare. Kundsynpunkterna ökade något under 2013, dock i väsentligt minskad takt jämfört med föregående år. Antalet brevbäringsrelaterade kundsynpunkter under året var knappt 54 700 vilket motsvarar drygt 110 synpunkter per 10 000 mottagare.

- Att hålla en hög service och kvalitet är en viktig konkurrensfördel för oss. Vi har idag en kvalitet i postutdelningen som är bland det bästa i Europa och ligger på en nivå som är långt över postförordningens krav på 85 procent, säger Andreas Falkenmark.

Läs mer i rapporten "Postens service och kvalitet 2013" nedan.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-04-07 09:00