Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-12-12 10:00

PostNord säljer fastighet på Köbmagergade i centrala Köpenhamn

PostNord säljer den anrika fastigheten på Köbmagergade i centrala Köpenhamn till pensionsbolaget PFA Pension för ett värde av 400 miljoner DKK.

Idag nyttjas endast en tredjedel av ytan av ett postkontor samt Post och Telemuseum. Som ett led i de anpassningsåtgärder som PostNord gör till följd av förändrade marknadsförutsättningar, ser bolaget över sitt fastighetsbestånd runt om i Norden.

Försäljningen ökar PostNord koncernens kapitaleffektivitet och bidrar därigenom till att finansiera framtida investeringar.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2014, 10.00 CET


Senast uppdaterad: 2014-12-12 10:00