Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-07-18 08:30

PostNord tidigarelägger andra kvartalsrapporten till den 26 augusti

PostNord tidigarelägger andra kvartalsrapporten med en dag till tisdagen den 26 augusti 2014 kl 08.30 CET från den 27 augusti.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014, 08.30 CET


Senast uppdaterad: 2014-07-18 08:30