Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-01-10 08:19

PostNords webbplatser fungerar igen

Efter branden hos IT-leverantören Evry har PostNords fokus varit att säkerställa att återgången till en fungerande IT-drift sker med minsta möjliga påverkan för koncernens kunder och deras verksamhet. I natt har koncernens nationella webbplatser postdanmark.dk, posten.se och postnordlogistics.com öppnats.

Post- och logistikverksamheterna i Post Danmark och PostNord Logistics har fungerat normalt trots IT-störningarna. De förseningar som uppstod i den svenska brevverksamheten har inhämtats under veckan.

Även om webbplatserna är uppe som normalt kommer vissa tjänster att finnas tillgängliga först efter ytterligare driftsättningsarbete. På den svenska webbplatsen posten.se. rör det tjänsterna Skicka direkt, Reklamfixaren, Postservice, eBREV Webb och Postens kundportal. Information om aktuella priser och villkor kommer att uppdateras under helgen. På den danska webbplatsen postdanmark.dk berörs tjänsterna Nej Tak och Complaints.

Branden hos Evry påverkade många av PostNords IT-system. Information har kunnat återställas med hjälp av omfattande backup. Arbetet med att återgå till normal drift har dock komplicerats av systemens omfattning och inbördes beroende av varandra. Under arbetet har PostNord prioriterat att minimera påverkan på koncernens kunder och deras verksamheter.


Senast uppdaterad: 2014-01-10 08:19