Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-10-14 12:30

Strålfors behålls i PostNord-koncernen

Utvärderingen av en eventuell avyttring av Strålfors är nu slutförd. Strålfors kommer att behållas i PostNord-koncernen. Ett nytt, gemensamt affärsområde för koncernens fysiska och digitala kommunikationserbjudanden kommer att etableras.

Resultatet av det genomförda utvärderingsarbetet avseende eventuell försäljning av Strålfors är att PostNord starkare ska integrera sina digitala och fysiska kommunikationsaffärer för att bygga ökad kundnytta och konkurrenskraft. Koncernens tjänsteutveckling inom fysisk och digital kommunikation kommer att samlas i ett nytt, gemensamt affärsområde - Communication Services – som baseras på affärsområdet Mail & Communication och Strålfors tjänsteutvecklingsverksamhet. Strålfors operativa verksamheter bedrivs fortsättningsvis som en underkoncern vilken ges huvudansvar för att marknadsföra, sälja och producera multikanallösningar och print.

Annemarie Gardshol, har utsetts till VD för Strålfors. Hon har sedan försommaren varit tf VD.

Detaljer kring den nya organisationen kommer att utarbetas under hösten.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2015, 12.30 CET


Senast uppdaterad: 2015-10-14 12:30