Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2016-06-02 12:00

Peter Kjaer Jensen efterträder Henning Christensen som VD för PostNord Danmark

Henning Christensen lämnar uppdraget som verkställande direktör för PostNord Danmark. Han har avböjt diskussioner om att åta sig andra uppgifter i koncernen. Henning Christensen efterträds av Peter Kjaer Jensen, idag chef för affärsområde Logistik inom PostNord.

PostNords koncernchef Håkan Ericsson kommenterar:

– Henning Christensen har gjort ett mycket bra arbete med i att få politisk acceptans för de helt nödvändiga regulatoriska förändringar som nu sker. Han har också engagerat lett den utmanande och omfattande förändringsprocessen av vår danska verksamhet.

– PostNord Danmark behöver nu både ett fortsatt fokus på att snabbt anpassa kostnaderna till de lägre brevvolymerna och att expandera logistikverksamheten vilket kräver en annan ledarprofil. Peter Kjaer Jensen har en stark ledarprofil för att hantera den fortsatta omställningen, bygga upp bolagets logistikverksamhet och snabbt få bolaget tillbaka till en acceptabel lönsamhet.

Peter Kjaer Jensen tillträder omgående. Henning Christensen lämnar koncernen vid utgången av juni månad.

Ny affärsområdeschef för PostNords logistikverksamhet kommer inom kort att rekryteras. Peter Kjaer Jensen kvarstår tills vidare också i denna befattning.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2016, 12.00 CET


Senast uppdaterad: 2016-06-02 12:00