Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-06-29 09:00

PostNord ökar lånefaciliteter

PostNord har tecknat en ny Term Loan Facility på 1 miljard SEK som tillhandahålls av Nordea (Facility Agent) och Svenska Handelsbanken (Documentation Agent). Lånefaciliteten förfaller i september 2019.

Därutöver har PostNord AB förlängt en befintlig Term Loan Facility om 1 miljard SEK med Danske Bank (Facility Agent), Nordea och Svenska Handelsbanken. Lånefacilitetens nya löptid förfaller i september 2019.

Lånefaciliteterna  kommer att användas för att refinansiera MTN-obligationer som förfaller i september 2017.

Kontaktperson Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 09.00 CET.  


Senast uppdaterad: 2017-06-29 09:00