Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-06-26 13:00

PostNords ägare föreslår Christian Jansson till ny styrelseordförande

PostNord AB:s ägare föreslår idag att Christian W Jansson väljs till ny styrelseordförande vid en extra bolagsstämma. Vidare föreslår ägarna att Christian Frigast väljs till vice styrelseordförande.

PostNords nuvarande styrelseordförande Jens Moberg meddelade den 30 januari 2018 att han efter fem år på posten inte stod till förfogande för omval. Jens Moberg meddelade dock ägarna att han avsåg att fullfölja sitt uppdrag som styrelseordförande till dess rekryteringsprocessen för att finna hans ersättare var avslutad. Mot denna bakgrund valdes Jens Moberg till styrelsens ordförande av årsstämman den 26 april 2018.

Även Anitra Steen har meddelat ägarna att hon ställer sin plats som styrelseledamot till förfogande.

PostNords ägare föreslår nu nyval av Christian W Jansson som styrelseordförande att efterträda Jens Moberg och Christian Frigast som vice styrelseordförande att efterträda styrelseledamoten Anitra Steen.

Christian W Jansson är född 1949. Han är civilekonom och hedersdoktor (Ek. Dr h.c.) vid Lunds universitet. Han arbetar idag primärt med utveckling av start-up-bolag och i styrelser. Han är bl.a. styrelseordförande i Accumbo AB, i Random Walk Imaging AB (och dess moderbolag Collodial Resources AB) och styrelseledamot i Excillum. Han var tidigare bland annat VD för KappAhl och VD för Ellos. Han har också varit styrelseordförande i Apoteket AB och i Svensk Handel.

Christian Frigast är född 1951. Han har en masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.) från Köpenhamns universitet. Han är partner och ordförande i Axcel Management A/S, det bolag som han var med och grundade 1994 och där han var Managing Partner fram till 2016. Han är idag bland annat även styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S och i EKF - Danmarks Eksportkredit, vice styrelseordförande i Pandora A/S och styrelseledamot i Nordic Waterproofing A/S.

Kallelse till extra bolagsstämma med fullständiga förslag till beslut kommer inom kort bland annat att finnas tillgängligt på www.postnord.com

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2018-06-26 13:00