Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-03-20 08:30

PostNords års- och hållbarhetsredovisning 2018

PostNords års- och hållbarhetsredovisning för 2018 publiceras idag på svenska, engelska och danska på http://www.postnord.com/arsredovisning2018. Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer G4.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson Thomas Backteman: Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019 kl. 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2019-03-20 08:30