Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2020-04-22 13:00

Första kvartalet 2020

Första kvartalet 2020
 

  • Nettoomsättning 9 504 (9 471) MSEK, +0,2 % i fast valuta för jämförbara enheter

  • Rörelseresultat (EBIT) 314 (162) MSEK

  • Periodens resultat 263 (56) MSEK

  • Resultat per aktie 0,13 (0,03) SEK

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 757 (435) MSEK

 

Effekter av coronapandemin

  • Marginell finansiell påverkan i kvartalet

  • Verksamheten klassad som samhällsviktig

  • Förhöjd sjukfrånvaro

  • Förändrat kundbeteende

 

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Årets första kvartal kan delas in i två faser; före och efter coronavirusets utbredning i Norden. Fram till mitten av mars var utvecklingen tydligt positiv och totalt sett är kvartalets omsättning i nivå med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 314 (162) miljoner kronor, vilket är en stark förbättring i förhållande till motsvarande kvartal föregående år och tillfredsställande givet rådande situation.

Förändringstrycket är fortsatt högt. Effektiviseringsprogrammen fortlöper framgångsrikt, vilket förbereder oss för framtiden. Vi fortsätter att växa inom e-handelslogistik och ser en återströmning av brevkunder från konkurrenter. Dialogen med båda ägarna har fortsatt i positiv anda och en ny postlagsutredning har aviserats i Sverige.

Till följd av coronapandemin förändrades läget i mitten av mars. Precis som våra kunder och resten av branschen utmanades vi av stängda gränser, brister i transportkapacitet, förhöjd sjukfrånvaro och kraftigt förändrat kundbeteende. PostNord har en viktig samhällsfunktion att fylla och vårt fokus har varit att säkerställa trygga leveranser för våra kunder och mottagare alltid med omtanke om våra medarbetare. De nordiska ländernas olika restriktioner till följd av pandemin har även de påverkat vår marknad. Exempelvis har volymerna inom sällanköpsvaror till butik minskat kraftigt, samtidigt som efterfrågan på hemleveranser har ökat markant i hela Norden. Det senare är ett behov vi snabbt lyckats svarat upp mot. Pandemin i sig har inte haft någon direkt påverkan på brevvolymerna i kvartalet.

Pandemin till trots har vår verksamhet fortlöpt i enlighet med strategin och för att möta digitaliseringen. Nyligen förlängdes det nordiska avtalet med DPDgroup som möjliggör paketleveranser till och från Norden ut i Europa. Vidare har ett nytt avtal för den svenska och danska marknaden ingåtts med Staples Solutions, en av Europas största leverantörer av kontors- och förbrukningsmaterial. På den svenska marknaden förbereder vi för en pilot av varannandagsutdelning till hösten. I Danmark fortsätter dialogen med politikerna om nytt avtal avseende samhällsomfattande tjänster. Det nuvarande avtalet löper ut vid halvårsskiftet. Inom Strålfors genomförs fortsatta effektiviseringar inom den fysiska produktionen parallellt med utökade satsningar på 3D-printing.

Vi har även arbetat för att påverka industrin i en hållbar riktning genom mindre luft i paketen samt annonserat vinnarna av det prestigefulla logistikpriset PostNord Logistics Award.

I kvartalet har vi gett ut danska frimärken med anledning av den danska drottningens 80-årsdag samt korat de vinnande bidragen i den populära svenska tävlingen Min hund på frimärke.Vi arbetar nu, som alla andra företag, proaktivt tillsammans med kunder och medarbetare för att ta vårt ansvar. Många medborgare och företag i Norden är beroende av våra leveranser och att vi lever upp till det danska och svenska samhällsuppdraget. I tider som dessa är det extra tydligt att PostNords samhällsnyttiga verksamhet är viktig. Under rådande omständigheter är jag därför extra stolt över vår verksamhet och den goda kvalitet vi lyckats upprätthålla. Jag vill också rikta ett stort tack till alla våra fantastiska medarbetare som står stadigt fast vid att leverera på vårt kundlöfte.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Magnus Larsson. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 13.00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2020-04-22 13:00