Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2020-10-09 08:00

PostNord utvecklar sin visuella identitet för att stärka varumärket

PostNord lanserar en utvecklad varumärkesidentitet som ett fortsatt led av sin förändringsresa.

Den nya identiteten är ett resultat av en ny, nordisk varumärkesstrategi med fokus på att underlätta e-handelskonsumentens vardag.

– Vi på PostNord har förmånen att spela en viktig roll i människors vardag, inte minst genom leveranser av e-handlade varor. Många nordbor e-handlar gärna och efter coronapandemins utbrott har det blivit ännu vanligare. Under andra kvartalet i år hade vi i Sverige en tillväxt inom e-handeln på 49 procent jämfört med samma period i fjol*, säger koncernens kommunikationschef Malin Nordén.

Med ökat konsumentfokus och fortsatt hög leveranskvalitet ska PostNord stärka sin position på den nordiska marknaden.

– Med den utvecklade varumärkesidentiteten vill vi bidra till att vända uppfattningen om PostNord och spegla den utveckling som skett av vårt service- och tjänsteerbjudande för att anpassa oss till allmänhetens nya vanor. Vi är väl rustade för att möta den ökade konkurrensen inom paketleverans – och det vill vi ska avspeglas i ett vänligare, enklare och mer progressivt PostNord-varumärke, fortsätter Malin Nordén. 

– Den nya identiteten är den största förändringen av varumärket sedan PostNord introducerades som gemensamt koncernvarumärke 2015, några år efter att den svenska och danska posten gick samman 2009. Vår ambition är att bli ett omtyckt varumärke hos gemene man. Därför var det viktigt att identiteten synliggör hur vårt värde bygger på att vara länken mellan konsumenten och allt hen bryr sig om. En identitet som precis som vårt varumärke är dynamiskt och i ständig rörelse, men som bygger vidare på vår ikoniska blåa färg och vår logotyp, säger PostNords varumärkesspecialist Sophia Kandell.

Arbetet är ett resultat av samarbetet med NoA-byrån Bold, vilket inleddes hösten 2019.

– Det känns väldigt spännande att få vara en central del av PostNords transformationsarbete. PostNord är ett välkänt varumärke som många svenskar interagerar dagligen med. Vi är därför väldigt glada över förtroendet, säger Oskar Lübeck, kreativ chef och grundare av Bold i en kommentar.

I den uppdaterade visuella identiteten har Bold utgått från den primärblå PostNord-färgen, men utökat färgpaletten för att ge en bättre användarupplevelse på digitala ytor. Ett nytt layout- och motionsystem ger känslan av att PostNord är ett företag i konstant rörelse, och en unikt framtagen typografi kommer ge karaktär och öka läsbarheten mobilt. Bold har även tagit fram ett nytt bildmanér varav en del är skapade i 3D och återspeglar layoutsystemet reproducerat i olika naturliga material för en taktil och fysisk upplevelse av varumärket. Utöver de digitala ytorna kommer även identiteten synas på PostNords många fysiska kontaktytor.
 

Med den utvecklade varumärkesstrategin och -identiteten vill PostNord även verka för att arbeta mer syftesdrivet och tydligare koppla varumärket till ambitionen att förenkla i vardagen i enlighet med koncerners syfte ”Vi gör vardagen enklare”.

*enligt PostNords rapport E-barometern Q2

Bilder


Senast uppdaterad: 2020-10-09 08:00