Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2020-03-11 11:00

PostNords års- och hållbarhetsredovisning 2019

PostNords års- och hållbarhetsredovisning för 2019 publiceras idag på svenska, engelska och danska på http://www.postnord.com/arsredovisning2019. Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt ÅRL och GRI Standards.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson Malin Nordén: Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020 kl. 11:00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2020-03-11 11:00